Voor bijverdieners

Hoe kunnen we je helpen?

 • NOWJOBS is een mobiele app die je helpt aan een bijverdienste. Je kunt alle jobs bekijken in jouw buurt, solliciteren en digitaal je contracten ondertekenen. En dat zelfs vanuit je zetel, in jouw pyjama.

 • NOWJOBS is een virtueel kantoor waar alles mobiel verloopt. Naast je smartphone kan je ook jouw iPad gebruiken om een geschikte job te vinden. Heb je nog vragen? Laat het ons zeker weten via now@nowjobs.com en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. 

 • Mail ons welk document je nodig hebt en wij volgen jouw aanvraag zo snel mogelijk op. Mailen kan naar now@nowjobs.com. 

 • Tijdens je tewerkstelling is NOWJOBS NV je werkgever en niet het bedrijf waar je aan het werk bent. Dit betekent dat NOWJOBS instaat voor de correcte uitbetaling van je loon en de bijhorende administratie, ziektepapieren,… Wij helpen je graag verder zodat je met alles in orde bent! Contacteer ons op now@nowjobs.com.

Alle vragen bekijken
 • Je kunt ons altijd contacteren op now@nowjobs.com of op het nummer 09/398.68.90

Alle vragen bekijken
 • Wanneer je interesse hebt getoond in een vacature krijgt de werkgever hier een melding van. Zodra de werkgever de keuze heeft gemaakt zal je op jouw beurt opnieuw een notificatie krijgen of je al dan niet gekozen werd voor de job. Sommige werkgevers zijn heel snel in het selecteren van de geschikte bijverdiener, andere werkgevers nemen liever hun tijd.

 • Breng zo snel mogelijk zowel het bedrijf als NOWJOBS op de hoogte van jouw ziekte. Daarnaast ben je wettelijk verplicht om binnen de 48 uur jouw ziektebriefje door te sturen. Dit kan via mail naar now@nowjobs.com. 

 • Als je een contractvoorstel hebt aanvaard in de applicatie maken wij hier jouw contract op. Je wordt dus vanaf dat moment verwacht om te gaan werken. Daarnaast zal je ook een herinnering toegestuurd krijgen via sms en meldingen krijgen in de app wanneer je job bijna van start gaat.

 •  

  Bij het aflopen van de job, kan je je via de app uitchecken. Zo zijn wij meteen op de hoogte van jouw gepresteerde uren en kunnen we je zo snel mogelijk uitbetalen. 

Alle vragen bekijken
 • Het NOWJOBS team blijft beschikbaar. 
  Je kan ons nog steeds telefonisch, via e-mail of via onze Facebookpagina bereiken. 

   

  We begrijpen dat je misschien met vragen zit over je contract, economische werkloosheid, de veiligheid op je werk,… Aarzel dus zeker niet en neem contact op met ons. 

   

 • In principe mag je jouw flexijob zeker nog uitvoeren. Dit heeft echter effect op jouw uitkering. Voor de dag waarop je een flexijob uitvoert, zal je geen uitkering krijgen. Er is momenteel overleg om flexijobben bovenop je uitkering mogelijk te maken maar hier is nog geen concrete feedback omtrent gekomen. 

 • Artikel 18 van de wet van 16/11/2015 stelt uitdrukkelijk dat de arbeidsprestaties verricht in het kader van een flexijob voor de toepassing van de werkloosheidsverzekering als arbeidsprestaties in aanmerking worden genomen. Een flexi-jobber kan dus ook tijdelijk werkloos worden gesteld.

 • Om een flexi-job te doen, moet je 3 kwartalen geleden minstens 4/5e gewerkt te hebben. De periode waarin je onder tijdelijke werkloosheid staat wordt aanzien als een tewerkgestelde periode, dus dit zal geen gevolgen hebben op jouw flexi statuut. 

 • Indien je als student wordt tewerkgesteld mag jouw contract eenzijdig worden stopgezet wegens overmacht. Je komt immers niet aanmerking voor tijdelijke werkloosheid maar de situatie is en blijft overmacht. Wanneer je als reguliere werknemer bent ingeschreven krijg je voor het reeds getekende contract een uitkering via de RVA wegens tijdelijke werkloosheid.  

 • Neen, dit zou een ontslag zonder gegronde reden zijn. 

  Als een werknemer ontslagen wordt wegens afwezigheid door het coronavirus, dan kan de werknemer zich wenden tot de arbeidsrechtbank. 

 • Ja, tuurlijk!  

  Ben je jonger dan 18 jaar?
  Houd er rekening mee dat je enkel een studentenjob mag uitvoeren buiten de schooluren, ook al heb je online lessen.

 • De werkgever, die de overmacht ingeroepen heeft, moet zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel.   

  De overheid besliste op 20 maart om één aanvraagprocedure in te schakelen namelijk de coronaprocedure. Deze procedure gebeurt automatisch aan de hand van het document C3.2 Corona en duurt niet langer drie tot vier weken. Dit geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden. 

  Word je op technische werkloosheid geplaatst dan krijg je onmiddellijk een forfait van 1 450 euro. Het exacte bedrag waarop je recht hebt, wordt achteraf berekent. 

 • Op 21 maar publiceerde de RVA dat ook uitzendmedewerkers recht hebben op een werkloosheidsuitkering door overmacht. In dit geval Corona. Vanaf dan hebben we alle contracten voor alle uitzendmedewerkers verlengd. Er zijn wel twee voorwaarden voor het verlengen van het contract: 

  • De intentie bestaat om een duurzame relatie op te bouwen met de klant-inlener. 

  • Het contract zou blijven lopen hebben zonder de maatregelen van regeringen. 

  We kunnen als uitzendkantoor geen tijdelijke werkloosheid aanvragen als je bedrijf waarvoor je werkt zijn vaste werknemers niet op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zet. 

 • Het is zo dat de RVA tijdelijk een vereenvoudigde procedure handhaaft om de administratieve workload te verlagen en zo snel mogelijk te kunnen handelen. Concreet wil dit zeggen dat voor tijdelijk werklozen in de maanden maart, april en mei 2020 geen C3.2A controlekaart meer moet worden ingevuld.
   

  Door de nieuwe maatregelen van de regering in verband met het coronavirus, kan je vanop afstand een vereenvoudigde uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid doen.
   

  Wat moet ik doen?

  Via de Hulpkas:

  Het is heel eenvoudig, je dient enkel een online formulier in te vullen. Hoe en waar je dat doet, lees je hier

   

  Via de vakbond:

  Indien je bent aangesloten bij de vakbond, is hetzelfde formulier van toepassing. Dit formulier dien je ingevuld over te maken aan je vakbond.

  Hieronder vind je per vakbond meer informatie over hoe je dit online doet:

 • De dagen waarop je tijdelijk werkloos wegens overmacht bent, zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Deze dagen moeten wel binnen de periode van 2 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 vallen. Hiervoor komt een afzonderlijk KB via procedure beheerscomité RJV. 

  Heb ik een document nodig als bewijs dat ik mij verplaats naar mijn werk? 

  Neen. Dit is in België nog niet van toepassing. Je bent niet verplicht om je verplaatsing met een attest te kunnen aantonen. Toch zijn er in de praktijk regelmatig controles.  

  Wil je graag zo een attest? Vraag deze dan gerust aan. 

 • Via dit filmpje kan je op een leuke manier zien hoe je je het best beschermd. Draag zorg voor jezelf en voor anderen. 

   

  https://www.youtube.com/watch?v=MEf2FEcwktM&feature=youtu.be 

 • Als je ziek wordt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan is jouw werkgever jou geen gewaarborgd loon verschuldigd. Je komt dus direct in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering wordt betaald door je mutualiteit.  

  Was je ziek voordat jouw werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft aangevraagd? Dan krijg je een gewaarborgd loon tot de dag van de aanvang van de overmachtssituatie. Je maakt aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de eerste dag van de tijdelijke werkloosheid. 

 • Je kan terecht bij het crisiscentrum voor al je vragen en onduidelijkheden: 080014 689. 

Alle vragen bekijken
 •  

  Als je een flexi-job wil uitoefenen dien je in het derde kwartaal voor het huidige kwartaal minstens 4/5den bij een andere werkgever gewerkt te hebben. Een voorbeeld: je kan in januari, februari, maart 2020 werken als je minstens 4/5den werkte in april, mei, juni 2019.

 •  

  Flexi-jobs zijn bedoeld voor mensen die al een job hebben en willen bijklussen in de horeca of in de retail (bakker, slager, detailhandel of kapper). Iemand die minstens een 4/5de-contract heeft bij een andere werkgever, kan met een flexi-job onbperkt bijverdienen. Je krijgt daarvoor een nettoloon, waarop geen belastingen of RSZ betaald worden. Er is geen beperking van het aantal uren dat iemand als flexi-werk-nemer mag presteren. 

 •  

  Het loon is wettelijk vastgelegd op €10,08. Op dit loon betaal je geen belastingen dus je brutoloon is je nettoloon! 

 •  

  Ja, dat kan! De contracten van NOWJOBS worden namelijk niet door Accent opgesteld. Je moet wel in het derde kwartaal voor het huidige kwartaal minstens 4/5den bij Accent of bij een andere werkgever gewerkt hebben.

 •  

  Neen, dat kan jammer genoeg niet. Flexi-jobs zijn uitsluitend voor loontrekkende werknemers.

 •  

  Ja, dat kan perfect. Vroeger was er een verschil tussen contractuele en vastbenoemde leerkrachten. Leerkrachten met een contractueel statuut werden tijdens de zomermaanden officieel als werkloos beschouwd (ook al krijgen ze hiervoor wel een vergoeding), waardoor ze 2 kwartalen later niet in aanmerking kwamen voor een flexi-job. Dit verschil is echter opgeheven in 2018. Sindsdien kunnen zowel contractuele als vastbenoemde leerkrachten het hele jaar door flexi-jobben. 

 •  

  Dat is geen probleem, tenminste als het niet over dezelfde werkgever gaat. Je kunt niet in een opzeg zitten en tegelijkertijd bij dezelfde werkgever een flexi-job uitoefenen. Als het om een andere werkgever gaat, is er geen probleem en kan je perfect aan de slag met een flexi-job.

 •  

  Ja! Zwangerschapsrust wordt meegeteld als een gewerkte periode om te voldoen aan alle voorwaarden voor een flexi-job. Een voorbeeld: als je in januari, februari of maart 2020 aan de slag wil met een flexi-job, moet je minstens 4/5de gewerkt hebben in de periode april, mei, juni 2019. Was je in die periode met moederschapsrust wordt dit ook meegeteld als tewerkstelling.

Alle vragen bekijken
 •  

  Als uitzendmedewerker kan je aanspraak maken op een eindejaarspremie. Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden: om in het huidige jaar recht te hebben op een eindejaarspremie dien je ten minste 65 RSZ-dagen als uitzendmedewerker tewerkgesteld zijn binnen de referteperiode van 1 juli vorig jaar tot 30 juni van dit jaar. Deze eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Je kunt deze instantie bereiken op het nummer 02/203.60.95. De premie wordt in december uitbetaald.

 •  

  In de app wordt een schatting gemaakt van wat je precies zal verdienen. Afhankelijk van jouw persoonlijke sociale lasten en bedrijfsvoorheffing kan jouw nettobetaling iets afwijken van wat er in de app getoond wordt.

 •  

  Arbeider, bediende of uitzendkracht, voltijdse of deeltijdse werknemer… Iedereen heeft recht op vakantiegeld, maar krijgt het op een andere manier. Als uitzendkracht-arbeider ontvang je één keer per jaar je vakantiegeld via de vakantiekas. Werk je als uitzendkracht-bediende, dan krijg je je vakantiegeld bij elke betaling van je loon.

 •  

  We motiveren alle werkgevers om de prestaties dagelijks door te geven waardoor je de werkdag nadien al wordt uitbetaald. Sommige werkgevers hebben iets meer tijd nodig waardoor de uitbetaling pas op donderdag de week nadien gebeurt. Indien dit het geval is, wordt dit ook getoond in de applicatie bij de info van de klant.

 •  

  Jouw loonbrief wordt altijd op de donderdag, de week na het contract, via mail bezorgd. 

 •  

  Jouw fiscale fiche wordt in het begin van het jaar doorgemaild.

 •  

  Indien je overuren maakt, zal je die ook uitbetaald krijgen. Die zullen ook in detail beschreven staan op jouw loonbrief.

 •  

  Indien je werkt op een feestdag heb je hier inderdaad recht op en zal die ook correct uitbetaald worden samen met de rest van jouw loon. In de app wordt het correcte bedrag, inclusief feestdag, getoond. 

Alle vragen bekijken

Vind je jouw vraag hier niet terug?

Wij staan 24/7 voor u klaar!

Contacteer ons