Loon

Heb ik recht op een eindejaarspremie?
add

Als uitzendmedewerker kan je aanspraak maken op een eindejaarspremie. Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden: om in het huidige jaar recht te hebben op een eindejaarspremie moet je ten minste 65 RSZ-dagen als uitzendmedewerker tewerkgesteld zijn binnen de referteperiode van 1 juli vorig jaar tot 30 juni van dit jaar. Deze eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Je kunt deze instantie bereiken op het nummer 02/203.60.95. De premie wordt in december uitbetaald.

Heb ik recht op vakantiegeld?
add

Of je recht hebt op vakantiegeld is afhankelijk van jouw statuut. Zo ontvang je als student geen vakantiegeld. Als flexi krijg je wel vakantiegeld van 7,67%, dat meteen wordt uitbetaald bij jouw loon.

Ontvang ik ook een loonbrief?
add

Je krijgt je loonbrief altijd ten laatste op de donderdag, de week na het contract, via mail.

Heb ik recht op feestdagen?
add

Indien je werkt op een feestdag heb je recht op een premie. Die zal correct uitbetaald worden, samen met de rest van jouw loon. In de app wordt het correcte bedrag getoond, inclusief feestdag.

Hoe komt het dat mijn nettobetaling niet overeenstemt met het bedrag dat ik vooraf in de app te zien kreeg?
add

In de app wordt een simulatie gemaakt van wat je zal verdienen. Afhankelijk van jouw persoonlijke sociale lasten en bedrijfsvoorheffing kan jouw nettobetaling iets afwijken van wat er in de app getoond werd.

Wanneer ontvang ik mijn loon?
add

We motiveren alle werkgevers om de prestaties dagelijks door te geven waardoor je de werkdag nadien al wordt uitbetaald. Sommige werkgevers hebben iets meer tijd nodig waardoor de uitbetaling pas op donderdag de week nadien gebeurt. Indien dit het geval is, wordt dit ook getoond in de applicatie bij de info van de werkgever.

Krijg ik op het einde van het jaar een fiscale fiche voor mijn belastingen?
add

Jouw fiscale fiche wordt in het begin van het jaar doorgemaild.

Waarom ontvang ik twee loonbrieven?
add

Je ontvangt twee loonbrieven wanneer het eerste deel van de week waarin je werkte in een andere maand viel dan het andere deel van die week. Jouw loon wordt dan ook in twee keer gestort.