Werken als flexi-jobber

Hoe kan ik weten of ik onder het flexi-statuut mag werken?
add

Als je een flexi-job wil uitoefenen moet je 3 kwartalen voor de aanvang van je bijverdienste minstens 4/5de gewerkt hebben als loontrekkend werknemer bij een Belgisch bedrijf. Een voorbeeld: je kan in april, mei en juni 2024 werken als je minstens 4/5de werkte in juli, augustus en september 2023. Ook tijdens je pensioen mag je bijverdienen met een flexi-job. Niet zeker of je een flexi-job mag doen? Lees alle voorwaarden in onze blog. Wil je zelf controleren? Meld je aan op www.mycareer.be of bel naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Wat als ik heb aangeduid dat ik als flexi kan werken, maar niet voldoe aan de voorwaarden?
add

Als je aanduidt dat je als flexi kan werken, maar niet aan de voorwaarden voldoet, krijgen wij daar bij de opmaak van het contract een melding van. Ons Success Team contacteert je en maakt een contract op dat jij kan ondertekenen als bijverdiener. Als bijverdiener betaal je belastingen en je nettoloon zal wat lager liggen dan dat van een flexi-jobber.

Als je wel (opnieuw) voldoet aan de voorwaarden om als flexi te werken, is het belangrijk om dat meteen aan te geven in de app, zodat je voordelig kan werken. Mag je als flexi werken, maar heb je je statuut nog niet aangepast en een contract getekend als bijverdiener? Breng ons daarvan dan op de hoogte vóór de aanvang van je contract. Zo kunnen wij alles aanpassen!

Hoeveel bedraagt mijn flexi-loon?
add

Met een flexi-job krijg je het wettelijke minimumloon van de sector waarin je bijverdient. Dit zogenaamde baremaloon wordt bepaald door je functie. Alleen in de horeca geldt een vast minimumloon van € 12,05 per uur (incl. 7,67% vakantiegeld). Let wel: wanneer je als niet-gepensioneerde flexi-jobber meer dan € 12.000 per jaar verdient, zal je extra belastingen betalen. 

Kan ik als zelfstandige ook aan de slag met een flexi-job?
add

Neen, dat kan jammer genoeg niet. Flexi-jobs zijn uitsluitend voor loontrekkende werknemers.

Kan ik ook tijdens mijn pensioen werken als flexi-jobber?
add

Sinds 2018 mogen gepensioneerden ook als flexi werken! Als gepensioneerde mag je onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin je de leeftijd van 65 jaar bereikt. Maar ook als je bij het begin van je rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag je onbeperkt bijverdienen. In sommige gevallen gelden er voor gepensioneerden wel inkomensgrenzen. Lees er alles over in deze blog!

Telt mijn zwangerschapsrust mee als een gewerkte periode en dus als voorwaarde voor een flexi-job?
add

Ja! Zwangerschapsrust wordt meegeteld als een gewerkte periode om te voldoen aan alle voorwaarden voor een flexi-job. Een voorbeeld: als je in januari, februari en maart 2024 aan de slag wil met een flexi-job, moet je minstens 4/5de gewerkt hebben in de periode april, mei en juni 2023. Was je in die periode met moederschapsrust, dan wordt dit ook meegeteld als tewerkstelling.

Weet de app automatisch of ik in aanmerking kom om te werken als flexi-jobber?
add

Neen, dat moet je zelf per kwartaal checken en manueel aanpassen indien nodig. Als je voldoet aan de voorwaarden, kan je dit statuut zelf aanvinken in de app. Vergeet niet om het statuut uit te vinken wanneer je niet meer in aanmerking komt voor een flexi-job. Lees in deze blog wat de voorwaarden zijn om een flexi-job uit te voeren.

Welke voordelen heeft het flex-systeem voor mij?
add

Met een flexi-job ontwikkel je nieuwe vaardigheden en bouw je een (sociaal of professioneel) netwerk op. Bovendien kan je met een flexi-job voordelig bijverdienen. Niet-gepensioneerde flexi-jobbers betalen pas belastingen wanneer ze met hun bijverdienste meer dan € 12.000 verdienen. Er is geen beperking van het aantal uren dat je als flexi mag werken. Daarnaast kan je naast je hoofdberoep een andere sector verkennen: je kan onder andere proeven van de horeca, retail, sportsector, zorgsector of de entertainmentsector. Een volledig overzicht van de sectoren waarin je kan werken vind je hier.

Ik werk momenteel 4/5de via Accent, mag ik dan nog een flexi-job uitvoeren via NOWJOBS in het weekend?
add

Ja, dat kan! De contracten van NOWJOBS worden namelijk niet door Accent opgesteld. Je moet wel in het derde kwartaal voor het huidige kwartaal minstens 4/5de bij Accent of bij een andere werkgever gewerkt hebben.

Kan ik als leerkracht aan de slag met een flexi-job?
add

Ja, dat kan perfect. Vroeger was er een verschil tussen contractuele en vastbenoemde leerkrachten. Leerkrachten met een contractueel statuut werden tijdens de zomermaanden officieel als werkloos beschouwd (al kregen ze hiervoor wel een vergoeding), waardoor ze 2 kwartalen later niet in aanmerking kwamen voor een flexi-job. Dit verschil is echter opgeheven in 2018. Sindsdien kunnen zowel contractuele als vastbenoemde leerkrachten het hele jaar door flexi-jobben.

Kan je tijdens een opzeggingsvergoeding (bij je huidige werkgever) een flexi-job uitoefenen?
add

Dat is geen probleem, tenminste als het niet over een werkgever gaat uit dezelfde ondernemersgroep als de groep waarbij je in opzeg zit. Je kunt niet in een opzeg zitten en tegelijkertijd bij dezelfde groep een flexi-job uitoefenen. Als het om een andere bedrijvengroep gaat, kan je perfect aan de slag met een flexi-job.