Wat is vrijwilligerswerk? 

Wanneer iemand tijd spendeert aan een organisatie, zonder dat hij of zij daartoe verplicht wordt, spreken we van vrijwilligerswerk. We spreken m.a.w. over vrijwilligerswerk wanneer

1) mensen zich inzetten voor een organisatie die niet gericht is op het maken van winst, zoals een vzw
2) ze dit onbezoldigd doen en dus geen loon ontvangen voor het werk
3) ze dit doen uit vrije wil

Opgelet! Werken zonder dat je loon ontvangt, is niet per definitie vrijwilligerswerk. Zo behoren onvrijwillige arbeid zoals stage, gemeenschapsdienst of een alternatieve sanctie en activiteiten die plaatsvinden in privé- of familieverband niet tot vrijwilligerswerk.

Mag je vrijwilligers inschakelen in elke organisatie?

Elke organisatie die geen winst nastreeft mag vrijwilligers aannemen. Hieronder vallen volgende soorten organisaties:

- Vzw's
- Lokale afdeling van een koepelvzw
- Feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen bestuurd
- Stichting van openbaar nut zoals het Rode Kruis
- Openbare besturen zoals gemeentes, een OCMW, scholen...
- Internationale vzw’s (ivzw’s)

Is vrijwilligerswerk gratis of niet?

Vrijwilligerswerk is volledig gratis. Dit wil zeggen dat je nooit een loon kan uitbetalen aan een vrijwilliger. Toch kan het zijn dat je beslist jouw vrijwilligers een zogenaamde kostenvergoeding aan te bieden. Dit is een vergoeding voor de vrijwilliger van zijn/haar gemaakte kosten tijdens zijn/haar inzet. Dit dient op voorhand te worden afgesproken met de vrijwilliger, aangezien je als organisator van vrijwilligerswerk informatieplicht hebt.Er zijn twee manieren om deze kosten te vergoeden:

1) De forfaitaire vergoeding: je betaalt een vast bedrag zonder dat de vrijwilliger bewijsstukken van zijn gemaakte kosten moet leveren. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd en bedragen voor 2021 maximum 36,84 euro per dag én maximum 1.473,37 euro per jaar. Daarbovenop kan je tot maximum 2000 km verplaatsingsvergoeding geven. Deze moet je dan wel bewijzen, bijvoorbeeld met een rittenblad.

2) De reële kostenvergoeding: de vrijwilliger is verplicht om bewijsstukken van zijn gemaakte kosten te leveren, zodat je ze kan terugbetalen. Voor een kilometervergoeding gelden er ook hier vaste bedragen afhankelijk van het vervoersmiddel. Voor de vergoeding van vervoer met de auto geldt maximum 0,4170 euro per kilometer (van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023). Indien de vrijwilliger zich met de fiets verplaatst, geldt een maximum 0,25 euro per kilometer. Indien de vrijwilliger zich met het openbaar vervoer verplaatst, kan je het bedrag volledig terugbetalen aan de hand van het vervoersbewijs.

Mag je vrijwilligers inschakelen tijdens corona? 

De overheid zorgde voor een aantal aanbevelingen om te bepalen wat kan en mag in het vrijwilligerswerk in tijden van corona.

Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden in essentiële sectoren, op voorwaarde dat alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden, zoals het dragen van een mondmasker waar nodig, social distancing en een goede hygiëne. Ook zijn er nog steeds limieten over hoeveel mensen elkaar mogen ontmoeten.

Als organisatie heb je ook een verantwoordelijkheid om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Leg duidelijke afspraken vast met je vrijwilligers en controleer die ook.

Telewerk is en blijft de norm, ook voor vrijwilligers. Zet daarom nog meer in op digitaal vrijwilligerswerk waar het kan. Als dit niet mogelijk is, kan je het beste persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien voor jouw vrijwilligers.

Wil jij graag snel vrijwilligers aantrekken?

Dan ben je bij NOWJOBS aan het juiste adres!

Via onze gratis mobiele applicatie kan je vacatures aanmaken waarop vrijwilligers kunnen solliciteren. Wij brengen je dus snel in contact met vrijwilligers. Tot op heden zijn er al 121.011 vrijwilligers geregistreerd op onze app die staan te popelen om een handje te helpen in jouw organisatie.

Zo verloor één van onze vrijwilligers, Maria Roudenko, haar hart aan de organisatie Winkeldorp, waar ze nu regelmatig de handen uit de mouwen gaat steken.

Wil jij ook net zoals Winkeldorp vrijwilligers aantrekken in jouw organisatie? Download dan snel de gratis app NOWJOBS en registreer je als vrijwilligersorganisatie!

Registreer nu

Heb je nog vragen? Bekijk dan zeker onze FAQ-pagina. Is je vraag nog niet beantwoord? Contacteer ons dan zeker!

Contacteer ons
 

account_circle

Manon - 23 februari 2021