02 januari 2024

Wat is het minimumloon van een jobstudent?

Jobstudent is tevreden met loon

Wie een studentenjob overweegt, stelt zich vaak 1 belangrijke vraag: "Hoeveel mag je als student bijverdienen?". In deze blog vind je op die vraag een antwoord! We leggen uit wat het minimum uurloon is en wat het gemiddelde loon van een student per uur is.

Wat is het (minimum)loon van een student?

Hoeveel je als student verdient, is afhankelijk van de sector waarin je van plan bent te werken. Binnen elke sector kunnen collectieve arbeidsovereenkomsten worden afgesloten waarin het (minimum)loon wordt vastgelegd. Jouw loon moet dan minstens overeenstemmen met het minimumloon dat vastligt in de CAO. Als er geen CAO is, wordt je loon bepaald door het gewaarborgd minimuminkomen (GMMI) en jouw leeftijd.

Voor studenten jonger dan 21 jaar wordt het GMMI niet in een bedrag uitgedrukt, maar in percentage. Dit percentage is degressief, dat wil zeggen dat, hoe jonger je bent, hoe lager het percentage is dat je ontvangt van het GMMI. De situatie in 2024 is al volgt:

  • Voor werknemers van 16 jaar of jonger: 67% van het GMMI (€ 1210,13)
  • Voor werknemers van 17 jaar: 73% van het GMMI (€ 1318,50)
  • Voor werknemers van 18 jaar en ouder: € 1806,16

Ontvang ik als jobstudent mijn loon netto of bruto?

Het gewaarborgd minimuminkomen wordt altijd uitgedrukt in bruto. Maar wat is nu het verschil tussen bruto en netto? Het brutoloon is het salaris dat de werkgever aan jou moet betalen. Van dit bedrag worden de sociale bijdragen (van jou en de werkgever) en belastingen die je als werknemer moet betalen alvast ingehouden, zodat jij die niet later nog moet terugstorten. In normale omstandigheden moet een jobstudent geen belastingen invullen of betalen. 

Als jobstudent moet je slechts 2,71% sociale bijdragen afdragen. Door het lage percentage is je brutoloon als student bijna gelijk aan het nettoloon dat je ontvangt. Alles wat jij op je rekening gestort krijgt is netto en is dus volledig van jou.

Krijg ik als student bovenop mijn loon extra vergoedingen?

Als jobstudent heb je in principe recht op dezelfde voordelen als een gewone werknemer in het bedrijf. Het kan zijn dat je recht hebt op een extra vergoeding voor woon-werkverkeer (of een tussenkomst op de kosten voor het openbaar vervoer). Daarnaast krijg je in sommige gevallen naast je studentenloon ook maaltijdcheques, ecocheques of een eindejaarspremie. Dit wordt steeds bepaald door de werkgever en geldt niet voor alle studentenjobs.

Vervoerskosten voor een jobstudent

Een werkgever kan ervoor kiezen om aan zijn werknemers of jobstudenten bovenop het loon een kilometervergoeding te betalen voor het woon-werkveer of de beroepsverplaatsingen die met een privéwagen worden afgelegd. Ook tussenkomsten in de kosten van verplaatsingen met het openbaar vervoer zijn mogelijk. Op deze vergoeding ben je geen sociale bijdragen verschuldigd.

Dit is niet algemeen verplicht, maar in sommige sectoren werd dit wel vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).

Ecocheques voor een jobstudent

Ecocheques zijn bedoeld om producten en diensten van ecologische aard aan te kopen. Ze zijn geldig voor een periode van 2 jaar en ook hierop hoef je geen sociale bijdragen en belastingen te betalen. Je mag maximaal 250 euro per jaar aan ecocheques ontvangen als jobstudent of werknemer en elke cheque heeft een maximale waarde van 10 euro. Let op: als je als jobstudent in de horecasector werkt, dan heb je geen recht op ecocheques.

Maaltijdcheques voor een jobstudent

Het zou kunnen dat je ook recht hebt op maaltijdcheques. Deze worden automatisch gestort op een elektronische kaart en kunnen gebruikt worden om voeding of maaltijden aan te kopen. Dit kan bijvoorbeeld in de supermarkt, maar ook veel restaurants en cafés aanvaarden maaltijdcheques.

Krijgen andere werknemers in jouw bedrijf maaltijdcheques? Dan bestaat de kans dat jij hier ook recht op hebt. Toch kan een werkgever ervoor kiezen om enkel bepaalde personeelscategorieën maaltijdcheques toe te kennen. Vraag dus zeker eens na bij je werkgever aan welke voorwaarden je moet voldoen om maaltijdcheques te krijgen.

Eindejaarspremie als jobstudent

In sommige gevallen heb je ook recht op een eindejaarspremie of een 13de maand. Dit wordt bepaald door de CAO in de sector waar jij werkt. Meestal hebben studenten geen recht op een eindejaarspremie omdat in studentenovereenkomsten vaak bepaald wordt dat je hiervoor minstens een tijdje voor je werkgever moet werken voor je hier recht op hebt. Jobstudenten werken meestal niet lang genoeg bij dezelfde werkgever om aan die voorwaarde te voldoen. Krijg jij toch een eindejaarspremie? Dan ben je bij de happy few!

Vakantiegeld als jobstudent

Je hebt als jobstudent geen recht op vakantiegeld. Deze regel geldt enkel voor werknemers die normale sociale bijdragen betalen. Binnen het contingent van 600 uren betaal je verminderde sociale bijdragen op je loon en heb je dus geen recht op vakantie en vakantiegeld.

Twijfel jij waar je wel of niet recht op hebt? Vraag zeker eens na bij je werkgever aan welke voorwaarden je moet voldoen. Wil jij graag op voorhand weten wat je zal verdienen na een job? In de NOWJOBS app zal je onmiddellijk zien wat je netto zal verdienen voor een bepaalde shift. Meld je snel aan in onze app!

account_circle

Marketing - 02 januari 2024