10 januari 2024

Hoeveel uren mag een student werken?

Jobstudenten aan het werk op Tomorrowland

Een student kan 600 uren per jaar werken aan een voordelig tarief. Als je een studentenjob vindt, is het jouw verantwoordelijkheid om te checken of je nog voldoende uren over hebt. Dit kan gemakkelijk via student@work

Mag je als student meer dan 600 uren werken? 

Dat mag, maar je moet rekening houden met bepaalde regels. Gedurende 600 uren werk je als jobstudent aan de verminderde sociale bijdragen van 2,71%. Als je de jaarlimiet van 600 uren bereikt, krijg je het statuut van 'werkstudent' (of vaste medewerker) en betaal je de normale sociale bijdragen van 13,07% op je loon. Je staat dus 13,07% af in de plaats van 2,71%. 

Je valt dan ook onder het regime van een arbeider of bediende (= vaste medewerker). 

Zijn je studentenuren op? Geen probleem! Je kan tijdens het jaar perfect overschakelen van student naar arbeider of bediende. 

Let wel op! Als jij je 600 uren hebt opgebruikt en verder wilt werken bij dezelfde werkgever, dan betaalt je werkgever ook meer sociale bijdragen. Het is dus belangrijk dat je je studentenuren dubbelcheckt voor je aan de slag gaat. Een verwittigd mens is er twee waard en zo blijf je goede vrienden met je werkgever.  
 

Wat zijn de verschillen tussen een jobstudent en een 'werkstudent' (vanaf het 601e uur)? 

Als je meer dan 600 uren werkt bij je studentenjob of vakantiejob, kan het zijn dat je je ouders hun recht op jouw kinderbijslag verliezen en dat je belastingen als student moeten betalen. In onderstaande tabel geven we een overzicht:

  Jobstudent (binnen de 600 uren) Werkstudent (vanaf het 601ste uur)
Aantal uren per jaar 600 uren Onbeperkt
Kinderbijslag Ja Let op! Als je meer dan 80 uren* per maand werkt als werkstudent, vervalt je recht op het Groeipakket voor die maand. (*betreft gewerkte + gelijkgestelde uren)
RSZ-bijdragen 2,71% van je brutoloon 13,07% van je brutoloon
Vakantiegeld Nee 15,34%
Bedrijfsvoorheffing
(= belastingen)
Nee Ja, minimum 11,11%. Dit percentage is afhankelijk van je statuut, burgerlijke staat, loon…
Nettoloon Gemiddeld iets hoger Gemiddeld iets lager

Je moet meer belastingen betalen als werkstudent (bedrijfsvoorheffing en hogere sociale bijdragen), maar je hebt wel recht op vakantiegeld zoals een vaste medewerker. Als bediende wordt dit wekelijks uitbetaald samen met je loon. Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld in mei of juni.

Wat met het Groeipakket voor een werkstudent?

Als jouw 600 uren opgebruikt zijn en als je daar bovenop meer dan 80 uur per maand werkt als vaste medewerker (met normale sociale bijdragen), dan vervalt je recht op het Groeipakket van die maand. 

Moet je belastingen betalen?

Als je op een jaar meer dan € 14.514,29 bruto verdient, zal je ook zelf belastingen moeten betalen (limiet vastgelegd voor inkomsten van het jaar 2023). De limiet vastgelegd voor inkomsten van het jaar 2024 wordt bekend gemaakt in mei. 

Ook voor je ouders kan het belangrijk zijn dat jij niet meer dan een bepaald bedrag verdient, omdat je anders niet meer ten laste bent van hen. Als dat het geval is, zullen je ouders ook meer belastingen moeten betalen. De bedragen die je maximaal mag verdienen, veranderen elk jaar. Als je toch meer verdient dan onderstaande bedragen, zullen je ouders dus meer belastingen moeten betalen. Dit zijn de bedragen die gelden voor 2023:

Jouw gezinssituatie Brutobedrag dat je maximaal mag bijverdienen
Je ouders worden samen belast 7.965 euro
Je ouders worden alleen belast 10.090 euro
Je ouders worden alleen belast en jij wordt fiscaal als zwaar gehandicapt beschouwd 11.952,60 euro

Belangrijke opmerking! Deze bedragen zijn enkel geldig als je naast je studentenjob geen andere vaste inkomens hebt.

Wist je dat je via NOWJOBS ook als reguliere bijverdiener aan de slag kan als je studentenuren op zijn? Als je uren zijn opgebruikt, wordt je statuut in de app automatisch aangepast naar werkstudent. Je zal in de app onmiddellijk zien verschijnen hoeveel je netto overhoudt van je loon.

Aarzel niet om ons te contacteren via now@nowjobs.com of onze veelgestelde vragen te bekijken als je hier nog vragen over hebt! 

account_circle

Justien - 10 januari 2024