Loon

Loon
Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Als uitzendmedewerker kan je aanspraak maken op een eindejaarspremie. Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden: om in het huidige jaar recht te hebben op een eindejaarspremie dien je ten minste 65 RSZ-dagen als uitzendmedewerker tewerkgesteld zijn binnen de referteperiode van 1 juli vorig jaar tot 30 juni van dit jaar. Deze eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Je kunt deze instantie bereiken op het nummer 02/203.60.95. De premie wordt in december uitbetaald.

Heb ik recht op vakantiegeld?

Arbeider, bediende of uitzendkracht, voltijdse of deeltijdse werknemer… Iedereen heeft recht op vakantiegeld, maar krijgt het op een andere manier. Als uitzendkracht-arbeider ontvang je één keer per jaar je vakantiegeld via de vakantiekas. Werk je als uitzendkracht-bediende, dan krijg je je vakantiegeld bij elke betaling van je loon.

Ontvang ik ook een loonbrief?

Jouw loonbrief wordt altijd op de donderdag, de week na het contract, via mail bezorgd.

Krijg ik ook overuren uitbetaald?

Indien je overuren maakt, zal je die ook uitbetaald krijgen. Die zullen ook in detail beschreven staan op jouw loonbrief.

Hoe komt het dat mijn nettobetaling niet overeenstemt met het bedrag dat ik op de app te zien kreeg?

In de app wordt een schatting gemaakt van wat je precies zal verdienen. Afhankelijk van jouw persoonlijke sociale lasten en bedrijfsvoorheffing kan jouw nettobetaling iets afwijken van wat er in de app getoond wordt.

Wanneer ontvang ik mijn loon?

We motiveren alle werkgevers om de prestaties dagelijks door te geven waardoor je de werkdag nadien al wordt uitbetaald. Sommige werkgevers hebben iets meer tijd nodig waardoor de uitbetaling pas op donderdag de week nadien gebeurt. Indien dit het geval is, wordt dit ook getoond in de applicatie bij de info van de klant.

Krijg ik op het einde van het jaar een fiscale fiche voor mijn belastingen?

Jouw fiscale fiche wordt in het begin van het jaar doorgemaild.

Heb ik recht op feestdagen?

Indien je werkt op een feestdag heb je hier inderdaad recht op en zal die ook correct uitbetaald worden samen met de rest van jouw loon. In de app wordt het correcte bedrag, inclusief feestdag, getoond.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Als uitzendmedewerker kan je aanspraak maken op een eindejaarspremie. Hier zijn echter een aantal voorwaarden aan verbonden: om in het huidige jaar recht te hebben op een eindejaarspremie dien je ten minste 65 RSZ-dagen als uitzendmedewerker tewerkgesteld zijn binnen de referteperiode van 1 juli vorig jaar tot 30 juni van dit jaar. Deze eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten. Je kunt deze instantie bereiken op het nummer 02/203.60.95. De premie wordt in december uitbetaald.

Hoe komt het dat mijn nettobetaling niet overeenstemt met het bedrag dat ik op de app te zien kreeg?

In de app wordt een schatting gemaakt van wat je precies zal verdienen. Afhankelijk van jouw persoonlijke sociale lasten en bedrijfsvoorheffing kan jouw nettobetaling iets afwijken van wat er in de app getoond wordt.

Heb ik recht op vakantiegeld?

Arbeider, bediende of uitzendkracht, voltijdse of deeltijdse werknemer… Iedereen heeft recht op vakantiegeld, maar krijgt het op een andere manier. Als uitzendkracht-arbeider ontvang je één keer per jaar je vakantiegeld via de vakantiekas. Werk je als uitzendkracht-bediende, dan krijg je je vakantiegeld bij elke betaling van je loon.

Wanneer ontvang ik mijn loon?

We motiveren alle werkgevers om de prestaties dagelijks door te geven waardoor je de werkdag nadien al wordt uitbetaald. Sommige werkgevers hebben iets meer tijd nodig waardoor de uitbetaling pas op donderdag de week nadien gebeurt. Indien dit het geval is, wordt dit ook getoond in de applicatie bij de info van de klant.

Ontvang ik ook een loonbrief?

Jouw loonbrief wordt altijd op de donderdag, de week na het contract, via mail bezorgd.

Krijg ik op het einde van het jaar een fiscale fiche voor mijn belastingen?

Jouw fiscale fiche wordt in het begin van het jaar doorgemaild.

Krijg ik ook overuren uitbetaald?

Indien je overuren maakt, zal je die ook uitbetaald krijgen. Die zullen ook in detail beschreven staan op jouw loonbrief.

Heb ik recht op feestdagen?

Indien je werkt op een feestdag heb je hier inderdaad recht op en zal die ook correct uitbetaald worden samen met de rest van jouw loon. In de app wordt het correcte bedrag, inclusief feestdag, getoond.