Werken met flexi-jobbers

Welke voordelen heeft het flexi-systeem voor mij?
add

Dankzij het flexi-statuut kunnen personen met een vaste job voordelig bijverdienen. Dat is gunstig voor werknemers én werkgevers: werknemers mogen onbeperkt en onbelast flexi-jobben, en werkgevers betalen lagere werkgeversbijdragen van 25%. Bovendien staat er geen maximum op het aantal uren dat je een flexi kan inschakelen. In deze blog lees je meer over de voordelen van een flexi-jobber in je zaak en vind je een overzicht van de paritaire comités waarin flexi’s mogen werken.

Welk loon krijgt de flexi-jobber?
add

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Dit wordt overeengekomen tussen de flexi-jobber en de werkgever. Wel moet je rekening houden met het minimumloon voor flexi-jobbers, dat € 11,19 per uur bedraagt. Samen met € 0,86 (7,67%) vakantiegeld is het totale minimumloon van een flexi € 12,05 per uur.

Een bijverdiener betaalt geen sociale bijdragen en belastingen op het flexi-loon. Als werkgever betaal je enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Bij de loonberekening moet je ook rekening houden met sectorale toeslagen voor zondagen, feestdagen (€ 2/u, max € 12/dag) en nachtwerk (€ 1,22/u eveneens belast aan 25%).