Werken met flexi-jobbers

Welke voordelen heeft het flexi-systeem voor mij?
add

Dankzij het flexi-statuut kunnen mensen voordelig bijverdienen naast hun hoofdjob of pensioen. Dat is gunstig voor werknemers én werkgevers: werknemers mogen onbeperkt flexi-jobben, en werkgevers betalen lagere werkgeversbijdragen van 28%. Bovendien staat er geen maximum op het aantal uren dat je een flexi kan inschakelen. Zo kan je makkelijk piekmomenten of personeelstekorten opvangen. In deze blog lees je meer over de voordelen van een flexi-jobber in je zaak en vind je een overzicht van de paritaire comités waarin flexi’s mogen werken.

Welk loon krijgt de flexi-jobber?
add

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Dit wordt overeengekomen tussen de flexi-jobber en de werkgever. Sinds 01/01/2024 worden flexi's betaald volgens het wettelijke minimumloon van jouw sector. Dit baremaloon wordt bepaald door de functie moet en minimaal gelijk zijn aan het GGMMI. Alleen in de horeca geldt een vast minimumloon van € 12,05 (incl. vakantiegeld). Sinds 2024 is er ook een maximum flexi-loon van 150% van het baremaloon (excl. vergoedingen, premies en voordelen).

Als werkgever betaal je een bijzondere werkgeversbijdrage van 28%. Bij de loonberekening moet je ook rekening houden met sectorale toeslagen voor zondagen, feestdagen (€ 2/u, max € 12/dag) en nachtwerk.