19 december 2023

Wie mag bij jou aan de slag als jobstudent?

Jobstudent aan het werk in een koffiebar

Al brengt jobstudenten aanwerven een pak voordelen met zich mee, soms komt er ook de nodige verwarring bij kijken. In deze blog kom je te weten wie bij jou aan de slag kan als jobstudent en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn.

Jobstudenten aanwerven: voordelen

Jobstudenten helpen je relatief goedkoop en makkelijk door tijdelijke periodes van drukte heen, want ze zijn flexibel en vaak beschikbaar. Daarnaast ben je als werkgever vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing, én betaal je voor een student een verlaagde RSZ-solidariteitsbijdrage van slechts 5,42%.

Jobstudenten aanwerven: voorwaarden

1. Wie mag aan de slag als jobstudent

Wie student als hoofdstatuut heeft, mag je inschakelen als jobstudent. Met andere woorden: jongeren uit het middelbaar onderwijs (algemeen, technisch, beroeps- of kunstonderwijs), studenten uit het hoger of universitair onderwijs en iedereen die een examen voorbereidt voor de centrale examencommissie. 

Studenten die in juni hun studies beëindigen, kunnen nog tot en met 30 september van datzelfde jaar bij jou aan de slag tegen lagere solidariteitsbijdragen. Ook wie werken en studeren combineert mag studentenarbeid verrichten, zolang studeren de hoofdactiviteit blijft en de studentenjob daaraan ondergeschikt blijft.

Werknemers, werklozen en werkzoekenden die een tijdelijke opleiding volgen of bijstuderen hebben niet het hoofdstatuut van student en mogen dus niet aan de slag als jobstudent. Ook wie avondschool of een andere vorm van onderwijs met beperkt leerplan volgt, mag geen studentenjob doen.

2. Vanaf welke leeftijd studenten mogen werken

Jongeren mogen aan de slag in je zaak vanaf 16 jaar. Wie zijn eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs achter de rug heeft, mag al starten vanaf 15 jaar. Een maximumleeftijd is er wettelijk gezien niet.

3. Beperking werkuren student

Voor studentenarbeid geldt een beperking op het aantal werkuren per kalenderjaar. Elke student mag sinds 1 januari 2023 maximaal 600 uren per kalenderjaar aan de slag in je zaak, anders betaal je een hogere RSZ-bijdrage en bedrijfsvoorheffing. Werkt een student meer dan 600 uur per jaar, dan verlies je die financiële voordelen. 

4. Studentenovereenkomst

Jobstudenten stel je tewerk aan de hand van een schriftelijke studentenovereenkomst. Daarvoor gelden strengere regels dan voor andere arbeidscontracten. Zeker te vermelden: begin- en einddatum, werkplaats, arbeidsduur per dag en week en het overeengekomen loon. De Dimona-aangifte dien je in ten laatste op de datum van de indiensttreding. Werk je met NOWJOBS, dan gebeurt de Dimona-aangifte automatisch en het contract verloopt 100% digitaal.

NOWJOBS, je redder in nood

Op zoek naar helpende handen? NOWJOBS helpt je snel en gemakkelijk met jobstudenten aanwerven. Van vacatures plaatsen tot een studentenovereenkomst afsluiten, NOWJOBS neemt al het papierwerk op zich. Dankzij onze database van 500.000 bijverdieners vullen we gaatjes in je planning met gemak. Download de app en vind de ideale jobstudent(en) voor je zaak!

Registreer nu

Heb je nog vragen? Bekijk dan zeker onze FAQ-pagina. Is je vraag nog niet beantwoord? Contacteer ons dan zeker!

Contacteer ons

account_circle

Marketing - 19 december 2023