Prijs

Prijs
Wat kost dit mij?

Een vacature posten kost je helemaal niets! Bij iedere geïnteresseerde kandidaat zal de loonkost transparant getoond worden. Je kunt dus helemaal zelf de keuze maken op basis van competenties en kost. Je betaalt pas indien er effectief iemand gewerkt heeft. De kostprijs van een kandidaat is afhankelijk van het statuut (student/flex/standaard) en de leeftijd en/of ervaring van de kandidaat.

Is het posten van een vacature gratis?

Of course!

Hoe kan ik mijn facturen raadplegen?

De factuur wordt altijd op donderdag, de week na de prestaties opgemaakt en verstuurd.

Wat als mijn factuur niet correct is?

Bij vragen omtrent de facturen kan je contact opnemen via mail of via telefoon.

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

De betaling gebeurt via domiciliëring.

Wat is er in de prijs inbegrepen?

In de app kan je transparant de prijs raadplegen per kandidaat. Daar staat ook altijd weergegeven hoeveel je betaalt aan loon, verplaatsingsvergoeding, dimona etc. Door afronding in de app kan de som op de factuur licht afwijken van het getoonde totaal. Indien de kandidaat meer uren presteert dan voorzien, zal de prijs logischerwijze iets hoger liggen.

Als ik iemand wil tewerkstellen op een Feestdag, moet ik deze dan dubbel uitbetalen?

Wanneer er op een feestdag wordt gewerkt is het wettelijk verplicht om de bijverdieners dubbel uit te betalen.

Wat kost dit mij?

Een vacature posten kost je helemaal niets! Bij iedere geïnteresseerde kandidaat zal de loonkost transparant getoond worden. Je kunt dus helemaal zelf de keuze maken op basis van competenties en kost. Je betaalt pas indien er effectief iemand gewerkt heeft. De kostprijs van een kandidaat is afhankelijk van het statuut (student/flex/standaard) en de leeftijd en/of ervaring van de kandidaat.

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

De betaling gebeurt via domiciliëring.

Is het posten van een vacature gratis?

Of course!

Wat is er in de prijs inbegrepen?

In de app kan je transparant de prijs raadplegen per kandidaat. Daar staat ook altijd weergegeven hoeveel je betaalt aan loon, verplaatsingsvergoeding, dimona etc. Door afronding in de app kan de som op de factuur licht afwijken van het getoonde totaal. Indien de kandidaat meer uren presteert dan voorzien, zal de prijs logischerwijze iets hoger liggen.

Hoe kan ik mijn facturen raadplegen?

De factuur wordt altijd op donderdag, de week na de prestaties opgemaakt en verstuurd.

Als ik iemand wil tewerkstellen op een Feestdag, moet ik deze dan dubbel uitbetalen?

Wanneer er op een feestdag wordt gewerkt is het wettelijk verplicht om de bijverdieners dubbel uit te betalen.

Wat als mijn factuur niet correct is?

Bij vragen omtrent de facturen kan je contact opnemen via mail of via telefoon.