Prijs

Prijs
Wat kost dit mij?

Je registreren als werkgever op NOWJOBS en een vacature posten kost je helemaal niets! Bij iedere geïnteresseerde kandidaat zal de loonkost transparant getoond worden. Je kunt dus helemaal zelf de keuze maken op basis van competenties en kost. Je betaalt pas indien er effectief iemand gewerkt heeft. De kostprijs van een kandidaat is afhankelijk van het statuut (student/flexi/reguliere bijverdiener) en de leeftijd en/of ervaring van de kandidaat. 

Is het posten van een vacature gratis?

Of course! Je betaalt pas indien er effectief iemand gewerkt heeft.  

Hoe kan ik mijn facturen raadplegen?

De factuur wordt altijd opgemaakt op woensdag na de prestaties en zal je op woensdagavond ontvangen. Daarnaast kan je de facturen ook terugvinden in de app onder Instellingen > Bedrijf.  

Wat als mijn factuur niet correct is?

Bij vragen omtrent de facturen kan je contact opnemen via mail naar now@nowjobs.com of via telefoon op 09 398 68 90.

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

De betaling gebeurt via domiciliëring. Na het aanmaken van een bedrijfsprofiel op NOWJOBS zal je gecontacteerd worden door een medewerker van sales om je registratie af te ronden. Samen met jou zal op dat moment ook de domiciliëring opgestart worden. Je zal vervolgens een mail ontvangen om deze domiciliëring goed te keuren en te ondertekenen.  

Wat is er in de prijs inbegrepen?

In de app kan je transparant de prijs raadplegen per kandidaat. Daar staat ook altijd weergegeven hoeveel je betaalt aan loon, verplaatsingsvergoeding, dimona etc. Door afronding in de app kan de som op de factuur licht afwijken van het getoonde totaal. Indien de bijverdiener meer uren presteert dan voorzien, zal de prijs logischerwijze iets hoger liggen. Wanneer een bijverdiener vroeger stopt, zal de factuur uiteraard lager zijn.  

Als ik iemand wil tewerkstellen op een feestdag, moet ik deze dan dubbel uitbetalen?

Wanneer er op een feestdag wordt gewerkt is het wettelijk verplicht om de bijverdieners dubbel uit te betalen.

Wat kost dit mij?

Je registreren als werkgever op NOWJOBS en een vacature posten kost je helemaal niets! Bij iedere geïnteresseerde kandidaat zal de loonkost transparant getoond worden. Je kunt dus helemaal zelf de keuze maken op basis van competenties en kost. Je betaalt pas indien er effectief iemand gewerkt heeft. De kostprijs van een kandidaat is afhankelijk van het statuut (student/flexi/reguliere bijverdiener) en de leeftijd en/of ervaring van de kandidaat. 

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

De betaling gebeurt via domiciliëring. Na het aanmaken van een bedrijfsprofiel op NOWJOBS zal je gecontacteerd worden door een medewerker van sales om je registratie af te ronden. Samen met jou zal op dat moment ook de domiciliëring opgestart worden. Je zal vervolgens een mail ontvangen om deze domiciliëring goed te keuren en te ondertekenen.  

Is het posten van een vacature gratis?

Of course! Je betaalt pas indien er effectief iemand gewerkt heeft.  

Wat is er in de prijs inbegrepen?

In de app kan je transparant de prijs raadplegen per kandidaat. Daar staat ook altijd weergegeven hoeveel je betaalt aan loon, verplaatsingsvergoeding, dimona etc. Door afronding in de app kan de som op de factuur licht afwijken van het getoonde totaal. Indien de bijverdiener meer uren presteert dan voorzien, zal de prijs logischerwijze iets hoger liggen. Wanneer een bijverdiener vroeger stopt, zal de factuur uiteraard lager zijn.  

Hoe kan ik mijn facturen raadplegen?

De factuur wordt altijd opgemaakt op woensdag na de prestaties en zal je op woensdagavond ontvangen. Daarnaast kan je de facturen ook terugvinden in de app onder Instellingen > Bedrijf.  

Als ik iemand wil tewerkstellen op een feestdag, moet ik deze dan dubbel uitbetalen?

Wanneer er op een feestdag wordt gewerkt is het wettelijk verplicht om de bijverdieners dubbel uit te betalen.

Wat als mijn factuur niet correct is?

Bij vragen omtrent de facturen kan je contact opnemen via mail naar now@nowjobs.com of via telefoon op 09 398 68 90.