Prijs

Wat kost dit mij?
add

Je registreren als werkgever op NOWJOBS en een vacature posten kost je helemaal niets! Bij iedere geïnteresseerde bijverdiener zal de loonkost transparant getoond worden. Je kunt dus helemaal zelf de keuze maken op basis van competenties en kost. Je betaalt pas indien er effectief iemand gewerkt heeft. De kostprijs van bijverdieners is afhankelijk van hun statuut (student/flexi/bijverdiener) en hun leeftijd en/of ervaring.

Is het posten van een vacature gratis?
add

Of course! Je betaalt pas wanneer er effectief iemand gewerkt heeft.

Hoe kan ik mijn facturen raadplegen?
add

De factuur wordt altijd opgemaakt op woensdag na de prestaties en zal je op woensdagavond ontvangen. Daarnaast kan je de facturen ook terugvinden in de app door te klikken op 'Instellingen' en dan 'Bedrijf' te selecteren.

Wat als mijn factuur niet correct is?
add

Bij vragen omtrent de facturen kan je contact opnemen via mail naar now@nowjobs.com of via telefoon op 09 398 68 90.

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?
add

De betaling gebeurt via domiciliëring. Na het aanmaken van een bedrijfsprofiel op NOWJOBS zal je gecontacteerd worden door een salesmedewerker om je registratie af te ronden. Samen met jou zal op dat moment ook de domiciliëring opgestart worden. Je zal vervolgens een mail ontvangen om deze domiciliëring goed te keuren en te ondertekenen.

Wat is er in de prijs inbegrepen?
add

In de app kan je transparant de prijs per bijverdiener raadplegen. Er staat ook altijd weergegeven hoeveel je betaalt aan loon, verplaatsingsvergoeding, Dimona etc. Door afronding in de app kan de som op de factuur licht afwijken van het getoonde totaal. Indien de bijverdiener meer uren presteert dan voorzien, zal de prijs bijvoorbeeld iets hoger liggen. Wanneer een bijverdiener vroeger stopt, zal de factuur uiteraard lager zijn.

Moet ik bijverdieners die werken op een feestdag dubbel uitbetalen?
add

Wanneer er op een feestdag wordt gewerkt is het wettelijk verplicht om de bijverdieners dubbel uit te betalen.