Coronavirus

Coronavirus
Is NOWJOBS nog beschikbaar?

Het NOWJOBS team blijft beschikbaar. 
Je kan ons nog steeds telefonisch, via e-mail of via onze Facebookpagina bereiken. 

We begrijpen dat je misschien met vragen zit over je contract, economische werkloosheid, de veiligheid op je werk,… Aarzel dus zeker niet en neem contact op met ons.

Heb ik recht op een uitkering als de horecazaak waar ik mijn flexi-job uitoefen, sluit?

Artikel 18 van de wet van 16/11/2015 stelt uitdrukkelijk dat de arbeidsprestaties verricht in het kader van een flexijob voor de toepassing van de werkloosheidsverzekering als arbeidsprestaties in aanmerking worden genomen. Een flexi-jobber kan dus ook tijdelijk werkloos worden gesteld.

Ik had reeds een contract. Deze werd eenzijdig opgezegd. Is dit mogelijk?

Indien je als student wordt tewerkgesteld mag jouw contract eenzijdig worden stopgezet wegens overmacht. Je komt immers niet aanmerking voor tijdelijke werkloosheid maar de situatie is en blijft overmacht. Wanneer je als reguliere werknemer bent ingeschreven krijg je voor het reeds getekende contract een uitkering via de RVA wegens tijdelijke werkloosheid.

De scholen moeten verplicht sluiten. Mag ik als student mijn studentenjob uitoefenen?

Ja, tuurlijk!  

Ben je jonger dan 18 jaar?
Houd er rekening mee dat je enkel een studentenjob mag uitvoeren buiten de schooluren, ook al heb je online lessen.

De organisatie waarbij ik werk heeft tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd. Waarom wordt mijn contract dan verlengd?

Op 21 maar publiceerde de RVA dat ook uitzendmedewerkers recht hebben op een werkloosheidsuitkering door overmacht. In dit geval Corona. Vanaf dan hebben we alle contracten voor alle uitzendmedewerkers verlengd. Er zijn wel twee voorwaarden voor het verlengen van het contract: 

  • De intentie bestaat om een duurzame relatie op te bouwen met de klant-inlener. 
  • Het contract zou blijven lopen hebben zonder de maatregelen van regeringen. 

We kunnen als uitzendkantoor geen tijdelijke werkloosheid aanvragen als je bedrijf waarvoor je werkt zijn vaste werknemers niet op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zet.

Ik ben tijdelijk werkloos wegens overmacht. Worden deze dagen meegeteld voor de berekening van de jaarlijkse vakantie?

De dagen waarop je tijdelijk werkloos wegens overmacht bent, zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Deze dagen moeten wel binnen de periode van 2 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 vallen. Hiervoor komt een afzonderlijk KB via procedure beheerscomité RJV. 

Heb ik een document nodig als bewijs dat ik mij verplaats naar mijn werk? 

Neen. Dit is in België nog niet van toepassing. Je bent niet verplicht om je verplaatsing met een attest te kunnen aantonen. Toch zijn er in de praktijk regelmatig controles.  

Wil je graag zo een attest? Vraag deze dan gerust aan.

Het bedrijf waar ik tewerk ben gesteld heeft tijdelijke werkloosheid aangevraagd, maar ik ben ziek. Wie moet mij vergoeden?

Als je ziek wordt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan is jouw werkgever jou geen gewaarborgd loon verschuldigd. Je komt dus direct in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering wordt betaald door je mutualiteit.  

Was je ziek voordat jouw werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft aangevraagd? Dan krijg je een gewaarborgd loon tot de dag van de aanvang van de overmachtssituatie. Je maakt aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de eerste dag van de tijdelijke werkloosheid.

Ik sta op economische werkloosheid of op werkloosheid door overmacht. Mag ik mijn flexijob nog uitoefenen?

In principe mag je jouw flexijob zeker nog uitvoeren. Dit heeft echter effect op jouw uitkering. Voor de dag waarop je een flexijob uitvoert, zal je geen uitkering krijgen. Er is momenteel overleg om flexijobben bovenop je uitkering mogelijk te maken maar hier is nog geen concrete feedback omtrent gekomen.

Ik ben momenteel economisch werkloos of werkloos door overmacht. Heeft dit invloed om te flexi-jobben in de toekomst?

Om een flexi-job te doen, moet je 3 kwartalen geleden minstens 4/5e gewerkt te hebben. De periode waarin je onder tijdelijke werkloosheid staat wordt aanzien als een tewerkgestelde periode, dus dit zal geen gevolgen hebben op jouw flexi statuut.

Mag een werkgever een werknemer ontslaan die door overmacht (in dit geval corona) niet op het werk kan geraken?

Neen, dit zou een ontslag zonder gegronde reden zijn. 

Als een werknemer ontslagen wordt wegens afwezigheid door het coronavirus, dan kan de werknemer zich wenden tot de arbeidsrechtbank.

Ik ben op technische werkloosheid geplaatst door mijn werkgever. Moet ik iets aanvragen? Of wordt mijn uitkering automatisch in orde gebracht?

De werkgever, die de overmacht ingeroepen heeft, moet zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel.   

De overheid besliste op 20 maart om één aanvraagprocedure in te schakelen namelijk de coronaprocedure. Deze procedure gebeurt automatisch aan de hand van het document C3.2 Corona en duurt niet langer drie tot vier weken. Dit geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden. 

Word je op technische werkloosheid geplaatst dan krijg je onmiddellijk een forfait van 1 450 euro. Het exacte bedrag waarop je recht hebt, wordt achteraf berekent.

Ik sta op economische werkloosheid of op werkloosheid door overmacht. Hoe krijg ik mijn uitkering?

Het is zo dat de RVA tijdelijk een vereenvoudigde procedure handhaaft om de administratieve workload te verlagen en zo snel mogelijk te kunnen handelen. Concreet wil dit zeggen dat voor tijdelijk werklozen in de maanden maart, april en mei 2020 geen C3.2A controlekaart meer moet worden ingevuld.
 

Door de nieuwe maatregelen van de regering in verband met het coronavirus, kan je vanop afstand een vereenvoudigde uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid doen.
 

Wat moet ik doen?

Via de Hulpkas:

Het is heel eenvoudig, je dient enkel een online formulier in te vullen. Hoe en waar je dat doet, lees je hier

 

Via de vakbond:

Indien je bent aangesloten bij de vakbond, is hetzelfde formulier van toepassing. Dit formulier dien je ingevuld over te maken aan je vakbond.

Hieronder vind je per vakbond meer informatie over hoe je dit online doet:

 

Hoe kan ik mij het best beschermen tegen het coronavirus op het werk?

Via dit filmpje kan je op een leuke manier zien hoe je je het best beschermd. Draag zorg voor jezelf en voor anderen. 

https://www.youtube.com/watch?v=MEf2FEcwktM&feature=youtu.be

Ik heb nog een heleboel vragen over wat wel en niet mag van de overheid. Waar kan ik terecht?

Je kan terecht bij het crisiscentrum voor al je vragen en onduidelijkheden: 080014 689.

Is NOWJOBS nog beschikbaar?

Het NOWJOBS team blijft beschikbaar. 
Je kan ons nog steeds telefonisch, via e-mail of via onze Facebookpagina bereiken. 

We begrijpen dat je misschien met vragen zit over je contract, economische werkloosheid, de veiligheid op je werk,… Aarzel dus zeker niet en neem contact op met ons.

Ik sta op economische werkloosheid of op werkloosheid door overmacht. Mag ik mijn flexijob nog uitoefenen?

In principe mag je jouw flexijob zeker nog uitvoeren. Dit heeft echter effect op jouw uitkering. Voor de dag waarop je een flexijob uitvoert, zal je geen uitkering krijgen. Er is momenteel overleg om flexijobben bovenop je uitkering mogelijk te maken maar hier is nog geen concrete feedback omtrent gekomen.

Heb ik recht op een uitkering als de horecazaak waar ik mijn flexi-job uitoefen, sluit?

Artikel 18 van de wet van 16/11/2015 stelt uitdrukkelijk dat de arbeidsprestaties verricht in het kader van een flexijob voor de toepassing van de werkloosheidsverzekering als arbeidsprestaties in aanmerking worden genomen. Een flexi-jobber kan dus ook tijdelijk werkloos worden gesteld.

Ik ben momenteel economisch werkloos of werkloos door overmacht. Heeft dit invloed om te flexi-jobben in de toekomst?

Om een flexi-job te doen, moet je 3 kwartalen geleden minstens 4/5e gewerkt te hebben. De periode waarin je onder tijdelijke werkloosheid staat wordt aanzien als een tewerkgestelde periode, dus dit zal geen gevolgen hebben op jouw flexi statuut.

Ik had reeds een contract. Deze werd eenzijdig opgezegd. Is dit mogelijk?

Indien je als student wordt tewerkgesteld mag jouw contract eenzijdig worden stopgezet wegens overmacht. Je komt immers niet aanmerking voor tijdelijke werkloosheid maar de situatie is en blijft overmacht. Wanneer je als reguliere werknemer bent ingeschreven krijg je voor het reeds getekende contract een uitkering via de RVA wegens tijdelijke werkloosheid.

Mag een werkgever een werknemer ontslaan die door overmacht (in dit geval corona) niet op het werk kan geraken?

Neen, dit zou een ontslag zonder gegronde reden zijn. 

Als een werknemer ontslagen wordt wegens afwezigheid door het coronavirus, dan kan de werknemer zich wenden tot de arbeidsrechtbank.

De scholen moeten verplicht sluiten. Mag ik als student mijn studentenjob uitoefenen?

Ja, tuurlijk!  

Ben je jonger dan 18 jaar?
Houd er rekening mee dat je enkel een studentenjob mag uitvoeren buiten de schooluren, ook al heb je online lessen.

Ik ben op technische werkloosheid geplaatst door mijn werkgever. Moet ik iets aanvragen? Of wordt mijn uitkering automatisch in orde gebracht?

De werkgever, die de overmacht ingeroepen heeft, moet zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel.   

De overheid besliste op 20 maart om één aanvraagprocedure in te schakelen namelijk de coronaprocedure. Deze procedure gebeurt automatisch aan de hand van het document C3.2 Corona en duurt niet langer drie tot vier weken. Dit geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden. 

Word je op technische werkloosheid geplaatst dan krijg je onmiddellijk een forfait van 1 450 euro. Het exacte bedrag waarop je recht hebt, wordt achteraf berekent.

De organisatie waarbij ik werk heeft tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd. Waarom wordt mijn contract dan verlengd?

Op 21 maar publiceerde de RVA dat ook uitzendmedewerkers recht hebben op een werkloosheidsuitkering door overmacht. In dit geval Corona. Vanaf dan hebben we alle contracten voor alle uitzendmedewerkers verlengd. Er zijn wel twee voorwaarden voor het verlengen van het contract: 

  • De intentie bestaat om een duurzame relatie op te bouwen met de klant-inlener. 
  • Het contract zou blijven lopen hebben zonder de maatregelen van regeringen. 

We kunnen als uitzendkantoor geen tijdelijke werkloosheid aanvragen als je bedrijf waarvoor je werkt zijn vaste werknemers niet op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zet.

Ik sta op economische werkloosheid of op werkloosheid door overmacht. Hoe krijg ik mijn uitkering?

Het is zo dat de RVA tijdelijk een vereenvoudigde procedure handhaaft om de administratieve workload te verlagen en zo snel mogelijk te kunnen handelen. Concreet wil dit zeggen dat voor tijdelijk werklozen in de maanden maart, april en mei 2020 geen C3.2A controlekaart meer moet worden ingevuld.
 

Door de nieuwe maatregelen van de regering in verband met het coronavirus, kan je vanop afstand een vereenvoudigde uitkeringsaanvraag tijdelijke werkloosheid doen.
 

Wat moet ik doen?

Via de Hulpkas:

Het is heel eenvoudig, je dient enkel een online formulier in te vullen. Hoe en waar je dat doet, lees je hier

 

Via de vakbond:

Indien je bent aangesloten bij de vakbond, is hetzelfde formulier van toepassing. Dit formulier dien je ingevuld over te maken aan je vakbond.

Hieronder vind je per vakbond meer informatie over hoe je dit online doet:

 

Ik ben tijdelijk werkloos wegens overmacht. Worden deze dagen meegeteld voor de berekening van de jaarlijkse vakantie?

De dagen waarop je tijdelijk werkloos wegens overmacht bent, zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie. Deze dagen moeten wel binnen de periode van 2 februari 2020 tot en met 30 juni 2020 vallen. Hiervoor komt een afzonderlijk KB via procedure beheerscomité RJV. 

Heb ik een document nodig als bewijs dat ik mij verplaats naar mijn werk? 

Neen. Dit is in België nog niet van toepassing. Je bent niet verplicht om je verplaatsing met een attest te kunnen aantonen. Toch zijn er in de praktijk regelmatig controles.  

Wil je graag zo een attest? Vraag deze dan gerust aan.

Hoe kan ik mij het best beschermen tegen het coronavirus op het werk?

Via dit filmpje kan je op een leuke manier zien hoe je je het best beschermd. Draag zorg voor jezelf en voor anderen. 

https://www.youtube.com/watch?v=MEf2FEcwktM&feature=youtu.be

Het bedrijf waar ik tewerk ben gesteld heeft tijdelijke werkloosheid aangevraagd, maar ik ben ziek. Wie moet mij vergoeden?

Als je ziek wordt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, dan is jouw werkgever jou geen gewaarborgd loon verschuldigd. Je komt dus direct in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering wordt betaald door je mutualiteit.  

Was je ziek voordat jouw werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht heeft aangevraagd? Dan krijg je een gewaarborgd loon tot de dag van de aanvang van de overmachtssituatie. Je maakt aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf de eerste dag van de tijdelijke werkloosheid.

Ik heb nog een heleboel vragen over wat wel en niet mag van de overheid. Waar kan ik terecht?

Je kan terecht bij het crisiscentrum voor al je vragen en onduidelijkheden: 080014 689.