Voor bijverdieners

Flexi-job

Flexi-job
 •  

  Als je een flexi-job wil uitoefenen dien je in het derde kwartaal voor het huidige kwartaal minstens 4/5den bij een andere werkgever gewerkt te hebben. Een voorbeeld: je kan in januari, februari, maart 2020 werken als je minstens 4/5den werkte in april, mei, juni 2019.

 •  

  Flexi-jobs zijn bedoeld voor mensen die al een job hebben en willen bijklussen in de horeca of in de retail (bakker, slager, detailhandel of kapper). Iemand die minstens een 4/5de-contract heeft bij een andere werkgever, kan met een flexi-job onbperkt bijverdienen. Je krijgt daarvoor een nettoloon, waarop geen belastingen of RSZ betaald worden. Er is geen beperking van het aantal uren dat iemand als flexi-werk-nemer mag presteren. 

 •  

  Het loon is wettelijk vastgelegd op €10,08. Op dit loon betaal je geen belastingen dus je brutoloon is je nettoloon! 

 •  

  Ja, dat kan! De contracten van NOWJOBS worden namelijk niet door Accent opgesteld. Je moet wel in het derde kwartaal voor het huidige kwartaal minstens 4/5den bij Accent of bij een andere werkgever gewerkt hebben.

 •  

  Neen, dat kan jammer genoeg niet. Flexi-jobs zijn uitsluitend voor loontrekkende werknemers.

 •  

  Ja, dat kan perfect. Vroeger was er een verschil tussen contractuele en vastbenoemde leerkrachten. Leerkrachten met een contractueel statuut werden tijdens de zomermaanden officieel als werkloos beschouwd (ook al krijgen ze hiervoor wel een vergoeding), waardoor ze 2 kwartalen later niet in aanmerking kwamen voor een flexi-job. Dit verschil is echter opgeheven in 2018. Sindsdien kunnen zowel contractuele als vastbenoemde leerkrachten het hele jaar door flexi-jobben. 

 •  

  Dat is geen probleem, tenminste als het niet over dezelfde werkgever gaat. Je kunt niet in een opzeg zitten en tegelijkertijd bij dezelfde werkgever een flexi-job uitoefenen. Als het om een andere werkgever gaat, is er geen probleem en kan je perfect aan de slag met een flexi-job.

 •  

  Ja! Zwangerschapsrust wordt meegeteld als een gewerkte periode om te voldoen aan alle voorwaarden voor een flexi-job. Een voorbeeld: als je in januari, februari of maart 2020 aan de slag wil met een flexi-job, moet je minstens 4/5de gewerkt hebben in de periode april, mei, juni 2019. Was je in die periode met moederschapsrust wordt dit ook meegeteld als tewerkstelling.