Werken met flexi-jobbers

Werken met flexi-jobbers
Welke voordelen heeft het flexi-systeem voor mij?

Dankzij het flexi-statuut kunnen personen met een vaste job voordelig bijverdienen. Het is gunstig voor beide partijen, want werknemers mogen onbeperkt en onbelast flexi-jobben en als werkgever betaal je lagere werkgeversbijdragen van 25%. Bovendien staat er geen maximum op het aantal uren dat je een flexi kan inschakelen. In deze blog lees je meer over de voordelen van een flexi-jobber in je zaak en vind je ook een overzicht van de paritaire comités waarin flexi’s mogen werken.  

Welk loon krijgt de flexi-jobber?

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Dit wordt overeengekomen tussen de flexi-jobber en de werkgever. Wel moet je rekening houden met het minimumloon dat voor flexi-jobbers werd vastgelegd. Het baremaloon bedraagt op dit moment € 10,97 per uur en daar komt 7,67% vakantiegeld bovenop. Dat brengt het totale minimumloon van een flexi op € 11,81 per uur.  
 
Het volledige flexi-loon is voor de bijverdiener vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Als werkgever betaal je enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Bij de loonberekening moet er ook rekening mee gehouden worden dat er nog sectorale toeslagen zijn voor zondagen, feestdagen (€ 2/u met een max van € 12/dag) en nachtwerk (€ 1,22/u eveneens belast aan 25%). 

Welke voordelen heeft het flexi-systeem voor mij?

Dankzij het flexi-statuut kunnen personen met een vaste job voordelig bijverdienen. Het is gunstig voor beide partijen, want werknemers mogen onbeperkt en onbelast flexi-jobben en als werkgever betaal je lagere werkgeversbijdragen van 25%. Bovendien staat er geen maximum op het aantal uren dat je een flexi kan inschakelen. In deze blog lees je meer over de voordelen van een flexi-jobber in je zaak en vind je ook een overzicht van de paritaire comités waarin flexi’s mogen werken.  

Welk loon krijgt de flexi-jobber?

Bij een flexi-job hoort een flexi-loon. Dit wordt overeengekomen tussen de flexi-jobber en de werkgever. Wel moet je rekening houden met het minimumloon dat voor flexi-jobbers werd vastgelegd. Het baremaloon bedraagt op dit moment € 10,97 per uur en daar komt 7,67% vakantiegeld bovenop. Dat brengt het totale minimumloon van een flexi op € 11,81 per uur.  
 
Het volledige flexi-loon is voor de bijverdiener vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Als werkgever betaal je enkel een bijzondere werkgeversbijdrage van 25%. Bij de loonberekening moet er ook rekening mee gehouden worden dat er nog sectorale toeslagen zijn voor zondagen, feestdagen (€ 2/u met een max van € 12/dag) en nachtwerk (€ 1,22/u eveneens belast aan 25%).