Coronavirus

Coronavirus
Is NOWJOBS nog beschikbaar?

Het NOWJOBS team blijft 24/7 beschikbaar. 
Je kan ons nog steeds telefonisch, via e-mail of via onze Facebookpagina bereiken. 

We begrijpen dat je misschien met vragen zit. Aarzel dus zeker niet en neem contact op met ons.

Kan ik mijn personeel op tijdelijke werkloosheid zetten als ik ze niet meer kan tewerkstellen?

Door de maatregelen die genomen zijn voor het coronavirus, heeft de federale regering besloten om werkloosheid door overmacht en economische werkloosheid open te stellen voor verschillende situaties. 

Wanneer je zaak volledig moet sluiten, kan je beroep doen op het stelsel tijdelijke werkloosheid door overmacht. Aangezien je zaak verplicht moet sluiten, moet je bij de aanvraag geen dossier indienen om de overmacht te staven. “Coronavirus” vermelden als overmacht volstaat. 

Ondernemingen die evenementen, culturele activiteiten,… moeten cancelen en daardoor geen personeel kan tewerkstellen, kunnen gebruik maken van dit stelsel. Ook ondernemingen die door toeleveringsproblemen niet meer kunnen produceren kunnen een aangifte indienen. Dit geldt ook voor ondernemingen die verplicht in het weekend de deuren moeten sluiten. Uiteraard voor de opgelegde sluitingsdagen. 

Ondertussen werd er vanuit de RVA een nieuwe FAQ gelanceerd waarin werd opgenomen dat alle tijdelijke werkloosheid ( zowel deeltijds als voltijds) zal worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit is goedgekeurd tot en met 05/04/2020 maar zal mogelijks worden verlengd.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Ondernemingen die volledig moeten sluiten krijgen eenmalig 4000 euro voor de komende 21 dagen. Nadien krijgen ze 160 euro per extra dag. 

Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten krijgen eenmalig 2000 euro voor de komende 21 dagen. Nadien krijgen zij 160 euro per extra dag. 

Een werknemer is besmet. Wat nu?

Als je werknemer thuis moet blijven wegens ziekte of hij/ zij belandt in het ziekenhuis dan gelden de regels van ziekte. Je betaalt de werknemer 1 maand een gewaarborgd loon. Als de werknemer langer dan 1 maand buiten dienst is, dan krijgt hij/zij een ziekte-uitkering na de eerste maand. Indien uw bedrijf de tijdelijke werkloosheid heeft aangevraagd, vallen zieke werknemers echter direct op een een arbeidsongeschiktheidsuitkering (betaald door de mutualiteit). 

Indien je al ziek was voor de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, krijg je gewaarborgd loon tot de dag van de aanvang van de overmachtssituatie. 

Vanaf de eerste dag van tijdelijke werkloosheid maak je aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (betaald door de mutualiteit).

De lessen van studenten zijn geschorst. Kan ik studenten tewerkstellen tijdens weekdagen?

Ja, studenten mogen tewerkgesteld worden.  

De volgende voorwaarden dienen gerespecteerd te worden: 

 • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten. 
 • De student werkt maximaal 475 uren per kalenderjaar. 
 • De student mag enkel werken als hij niet verplicht op school aanwezig moet zijn. 

Zowel minderjarige studenten als meerjarige studenten mogen tijdens deze periode werken. Toch is er een onderscheid tussen de twee groepen: 

 • Als de student ouder is dan 18 jaar dan behoudt de student het statuut van student.  
 • Als de student jonger is dan 18 jaar dan mag de toegelaten arbeidsduur niet meer zijn dan de effectieve lesweek van de student ( bijvoorbeeld in het weekend of de woensdagnamiddag)
Hoe zit het met uitzendkrachten?

Op 22 maart verscheen er een nieuwe FAQ van de RVA. Dit advies gaf mee dat uitzendmedewerkers ook in aanmerking kunnen komen voor tijdelijke werkloosheid onder verschillende voorwaarden. Indien u voor uw vaste medewerkers tijdelijke werkloosheid hebt aangevraagd van overmacht kunnen wij dat ook voor uw uitzendkrachten. Opgelet dit kan enkel voor uitzendkrachten waarvan werd aangegeven dat hun opdracht zou verder gezet worden zonder coronacrisis.

Mag ik bijverdieners inschakelen als mijn vaste medewerkers op overmacht staan?

Afhankelijk van de situatie

Concreet

 • Studenten en flexi’s die reeds tewerkgesteld waren voor 16/10 mogen blijven werken
 • Er mogen geen nieuwe studenten/flexi’s aangeworven worden om dezelfde taak uit te voeren als de vaste medewerker die tijdelijk werkloos wordt gesteld
 • De nieuwe uitzendkracht kan wel werken ter vervanging van een vaste medewerker die tijdelijk werkloos wordt op basis van een reden die volledig eigen is aan de werknemer, met andere woorden wanneer de overmacht door de werknemer wordt ingeroepen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer hij zich niet naar het werk kan begeven omwille van medische redenen (hij is zelf besmet, hij woont samen met een besmet persoon, hij is een risicopatiënt, …)
Wanneer kan ik beroep doen op uitzendkrachten als ik mijn vaste medewerkers op tijdelijke werkloosheid heb geplaatst?

Er is geen wettelijke bepaling die verhindert dat uitzendkrachten worden tewerkgesteld ter vervanging van vaste werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht staan.

Dit is anders voor werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens economische of technische redenen worden gezet. Het beroep op uitzendkrachten voor hen is enkel mogelijk als het over een andere functie of afdeling gaat. Ook voor uitzendkrachtbedienden geldt dit verbod.

Welke zaken moeten de deuren sluiten?

Volgens de laatste maatregelen die door de regering zijn genomen, moeten de volgende zaken sluiten. 

Horeca: 

 • Cafés 
 • Restaurants (afhaling en bezorging zijn toegestaan) 
 • Campings 
 • B&B’s 

 

Winkels/handelszaken: 

 • Gemengde winkels die voedsel als secundair aanbieden 
 • Shoppingcentra 
   

Diensten: 

 • Schoonheidsspecialisten 
 • Pedicure 
 • Wellness en sauna 
 • Vastgoedmakelaars 
 • Fotografen 
 • Rijlessen worden geschorst 
 • Dierenasielen mogen enkel de dieren verzorgen 
 • Autokeuringscentra 
 • Niet-essentiële diensten aan huis 
Heeft mijn bedrijf recht op een hinderpremie?

Deze premie is er alleen voor ondernemingen die een fysieke locatie hebben en die verplicht de deuren moeten sluiten. Deze geldt enkel in het Vlaams Gewest en wordt toegekend per onderneming.

Hoe moet je deze premie aanvragen?

Deze premie kan aangevraagd worden met terugwerkende kracht. Later meer hierover.

Ik vermoed dat een werknemer besmet is. Mag ik de werknemer verplichten om thuis te blijven?

Je mag als werkgever de toegang tot de werkvloer niet weigeren op basis van vermoedens. Als je vermoedens hebt dat een bediende besmet is, dan kan je tot een akkoord komen om die bediende tijdelijk te laten werken op een andere plaats. Dit kan bijvoorbeeld van thuis uit zijn. Als de werkplaats duidelijk vermeld staat in de arbeidsovereenkomst dan heb je het uitdrukkelijke akkoord van de werknemer nodig.

Wat met buitenlandse studenten?

De buitenlandse studenten mogen niet meer dan 20 uur per week werken.

Kunnen mijn uitzendmedewerkers gebruik maken van overmacht?

NOWJOBS kan ook overmacht inroepen voor uitzendmedewerkers sinds 23/3 op voorwaarde dat

 • De vaste medewerkers van de gebruiker ook op overmacht staan
 • De uitzendmedewerker reeds enige anciënniteit heeft bij de gebruiker voor 13/3
 • De uitzendmedewerker dient minstens 5 opeenvolgende dagen per week te werken + dient na de tijdelijke werkloosheid zijn werkzaamheden te hervatten.
Een aantal van mijn vaste werknemers is tijdelijk werkloos. Kan er een nieuwe uitzendovereenkomst gesloten worden voor de uitvoering van hetzelfde werk?

Neen, dit mag niet. Als een vaste medewerker voor een bepaalde functie op tijdelijke werkloosheid staat, mag deze functie niet ingevuld worden door een uitzendkracht.

Als er geen gebrek aan werk meer is dan moet de vaste werknemer zijn of haar normale arbeidsregeling hervatten vooraleer een uitzendkracht voor dezelfde functie kan worden aangeworven.

Bijvoorbeeld: Een vaste en voltijdse werknemer wordt 2 dagen per week op tijdelijke werkloosheid gezet. Op een bepaald moment is er meer werk. Deze werknemer moet dus eerst het werk voltijds hervatten vooraleer je beroep kan doen op een uitzendkracht.

Is NOWJOBS nog beschikbaar?

Het NOWJOBS team blijft 24/7 beschikbaar. 
Je kan ons nog steeds telefonisch, via e-mail of via onze Facebookpagina bereiken. 

We begrijpen dat je misschien met vragen zit. Aarzel dus zeker niet en neem contact op met ons.

Welke zaken moeten de deuren sluiten?

Volgens de laatste maatregelen die door de regering zijn genomen, moeten de volgende zaken sluiten. 

Horeca: 

 • Cafés 
 • Restaurants (afhaling en bezorging zijn toegestaan) 
 • Campings 
 • B&B’s 

 

Winkels/handelszaken: 

 • Gemengde winkels die voedsel als secundair aanbieden 
 • Shoppingcentra 
   

Diensten: 

 • Schoonheidsspecialisten 
 • Pedicure 
 • Wellness en sauna 
 • Vastgoedmakelaars 
 • Fotografen 
 • Rijlessen worden geschorst 
 • Dierenasielen mogen enkel de dieren verzorgen 
 • Autokeuringscentra 
 • Niet-essentiële diensten aan huis 
Kan ik mijn personeel op tijdelijke werkloosheid zetten als ik ze niet meer kan tewerkstellen?

Door de maatregelen die genomen zijn voor het coronavirus, heeft de federale regering besloten om werkloosheid door overmacht en economische werkloosheid open te stellen voor verschillende situaties. 

Wanneer je zaak volledig moet sluiten, kan je beroep doen op het stelsel tijdelijke werkloosheid door overmacht. Aangezien je zaak verplicht moet sluiten, moet je bij de aanvraag geen dossier indienen om de overmacht te staven. “Coronavirus” vermelden als overmacht volstaat. 

Ondernemingen die evenementen, culturele activiteiten,… moeten cancelen en daardoor geen personeel kan tewerkstellen, kunnen gebruik maken van dit stelsel. Ook ondernemingen die door toeleveringsproblemen niet meer kunnen produceren kunnen een aangifte indienen. Dit geldt ook voor ondernemingen die verplicht in het weekend de deuren moeten sluiten. Uiteraard voor de opgelegde sluitingsdagen. 

Ondertussen werd er vanuit de RVA een nieuwe FAQ gelanceerd waarin werd opgenomen dat alle tijdelijke werkloosheid ( zowel deeltijds als voltijds) zal worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit is goedgekeurd tot en met 05/04/2020 maar zal mogelijks worden verlengd.

Heeft mijn bedrijf recht op een hinderpremie?

Deze premie is er alleen voor ondernemingen die een fysieke locatie hebben en die verplicht de deuren moeten sluiten. Deze geldt enkel in het Vlaams Gewest en wordt toegekend per onderneming.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Ondernemingen die volledig moeten sluiten krijgen eenmalig 4000 euro voor de komende 21 dagen. Nadien krijgen ze 160 euro per extra dag. 

Ondernemingen die in het weekend moeten sluiten krijgen eenmalig 2000 euro voor de komende 21 dagen. Nadien krijgen zij 160 euro per extra dag. 

Hoe moet je deze premie aanvragen?

Deze premie kan aangevraagd worden met terugwerkende kracht. Later meer hierover.

Een werknemer is besmet. Wat nu?

Als je werknemer thuis moet blijven wegens ziekte of hij/ zij belandt in het ziekenhuis dan gelden de regels van ziekte. Je betaalt de werknemer 1 maand een gewaarborgd loon. Als de werknemer langer dan 1 maand buiten dienst is, dan krijgt hij/zij een ziekte-uitkering na de eerste maand. Indien uw bedrijf de tijdelijke werkloosheid heeft aangevraagd, vallen zieke werknemers echter direct op een een arbeidsongeschiktheidsuitkering (betaald door de mutualiteit). 

Indien je al ziek was voor de aanvang van de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, krijg je gewaarborgd loon tot de dag van de aanvang van de overmachtssituatie. 

Vanaf de eerste dag van tijdelijke werkloosheid maak je aanspraak op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (betaald door de mutualiteit).

Ik vermoed dat een werknemer besmet is. Mag ik de werknemer verplichten om thuis te blijven?

Je mag als werkgever de toegang tot de werkvloer niet weigeren op basis van vermoedens. Als je vermoedens hebt dat een bediende besmet is, dan kan je tot een akkoord komen om die bediende tijdelijk te laten werken op een andere plaats. Dit kan bijvoorbeeld van thuis uit zijn. Als de werkplaats duidelijk vermeld staat in de arbeidsovereenkomst dan heb je het uitdrukkelijke akkoord van de werknemer nodig.

De lessen van studenten zijn geschorst. Kan ik studenten tewerkstellen tijdens weekdagen?

Ja, studenten mogen tewerkgesteld worden.  

De volgende voorwaarden dienen gerespecteerd te worden: 

 • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten. 
 • De student werkt maximaal 475 uren per kalenderjaar. 
 • De student mag enkel werken als hij niet verplicht op school aanwezig moet zijn. 

Zowel minderjarige studenten als meerjarige studenten mogen tijdens deze periode werken. Toch is er een onderscheid tussen de twee groepen: 

 • Als de student ouder is dan 18 jaar dan behoudt de student het statuut van student.  
 • Als de student jonger is dan 18 jaar dan mag de toegelaten arbeidsduur niet meer zijn dan de effectieve lesweek van de student ( bijvoorbeeld in het weekend of de woensdagnamiddag)
Wat met buitenlandse studenten?

De buitenlandse studenten mogen niet meer dan 20 uur per week werken.

Hoe zit het met uitzendkrachten?

Op 22 maart verscheen er een nieuwe FAQ van de RVA. Dit advies gaf mee dat uitzendmedewerkers ook in aanmerking kunnen komen voor tijdelijke werkloosheid onder verschillende voorwaarden. Indien u voor uw vaste medewerkers tijdelijke werkloosheid hebt aangevraagd van overmacht kunnen wij dat ook voor uw uitzendkrachten. Opgelet dit kan enkel voor uitzendkrachten waarvan werd aangegeven dat hun opdracht zou verder gezet worden zonder coronacrisis.

Kunnen mijn uitzendmedewerkers gebruik maken van overmacht?

NOWJOBS kan ook overmacht inroepen voor uitzendmedewerkers sinds 23/3 op voorwaarde dat

 • De vaste medewerkers van de gebruiker ook op overmacht staan
 • De uitzendmedewerker reeds enige anciënniteit heeft bij de gebruiker voor 13/3
 • De uitzendmedewerker dient minstens 5 opeenvolgende dagen per week te werken + dient na de tijdelijke werkloosheid zijn werkzaamheden te hervatten.
Mag ik bijverdieners inschakelen als mijn vaste medewerkers op overmacht staan?

Afhankelijk van de situatie

Concreet

 • Studenten en flexi’s die reeds tewerkgesteld waren voor 16/10 mogen blijven werken
 • Er mogen geen nieuwe studenten/flexi’s aangeworven worden om dezelfde taak uit te voeren als de vaste medewerker die tijdelijk werkloos wordt gesteld
 • De nieuwe uitzendkracht kan wel werken ter vervanging van een vaste medewerker die tijdelijk werkloos wordt op basis van een reden die volledig eigen is aan de werknemer, met andere woorden wanneer de overmacht door de werknemer wordt ingeroepen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer hij zich niet naar het werk kan begeven omwille van medische redenen (hij is zelf besmet, hij woont samen met een besmet persoon, hij is een risicopatiënt, …)
Een aantal van mijn vaste werknemers is tijdelijk werkloos. Kan er een nieuwe uitzendovereenkomst gesloten worden voor de uitvoering van hetzelfde werk?

Neen, dit mag niet. Als een vaste medewerker voor een bepaalde functie op tijdelijke werkloosheid staat, mag deze functie niet ingevuld worden door een uitzendkracht.

Als er geen gebrek aan werk meer is dan moet de vaste werknemer zijn of haar normale arbeidsregeling hervatten vooraleer een uitzendkracht voor dezelfde functie kan worden aangeworven.

Bijvoorbeeld: Een vaste en voltijdse werknemer wordt 2 dagen per week op tijdelijke werkloosheid gezet. Op een bepaald moment is er meer werk. Deze werknemer moet dus eerst het werk voltijds hervatten vooraleer je beroep kan doen op een uitzendkracht.

Wanneer kan ik beroep doen op uitzendkrachten als ik mijn vaste medewerkers op tijdelijke werkloosheid heb geplaatst?

Er is geen wettelijke bepaling die verhindert dat uitzendkrachten worden tewerkgesteld ter vervanging van vaste werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht staan.

Dit is anders voor werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens economische of technische redenen worden gezet. Het beroep op uitzendkrachten voor hen is enkel mogelijk als het over een andere functie of afdeling gaat. Ook voor uitzendkrachtbedienden geldt dit verbod.