Sinds 1 januari 2023 betaal je als feitelijke werkgever een responsabiliteitsbijdrage wanneer je meer dan 40 opeenvolgende dagcontracten opmaakt per bijverdiener per semester. Maar wat betekent dat voor jou als werkgever? En wat zijn opeenvolgende dagcontracten nu juist? Ontdek hier hoe het in elkaar zit.

Wat zijn opeenvolgende dagcontracten?

Opeenvolgende dagcontracten worden gedefinieerd als “arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker (werkgever), die elk een looptijd van vierentwintig uur niet overschrijden, en die elkaar onmiddellijk opvolgen of hooguit gescheiden worden door een feestdag en/of door de gewone inactiviteitsdagen (sluitingsdagen)”.

Enkele voorbeelden om het duidelijk te maken:

  • een dagcontract op maandag en een dagcontract op dinsdag zijn opeenvolgende dagcontracten
  • een dagcontract op maandag en een dagcontract op woensdag zijn geen opeenvolgende dagcontracten
  • een contract voor maandag én dinsdag die samen worden ingepland, zijn ook geen opeenvolgende dagcontracten  

Belangrijke wijziging

Sinds 1 januari 2023 moet je als werkgever een responsabiliteitsbijdrage betalen wanneer je meer dan 40 opeenvolgende dagcontracten opmaakt per bijverdiener per semester.

Deze bijdrage is door de RSZ aan jou als werkgever gericht, en betaal je rechtstreeks aan de RSZ. 

De responsabiliseringsbijdrage wordt per periode van 6 maanden berekend en wordt als volgt vastgelegd:

Responsabiliteitsbijdrage opeenvolgende dagcontracten

Op wie is dit van toepassing?

Deze bijdrage is van toepassing op alle uitzendkrachten die tewerkgesteld worden met opeenvolgende dagcontracten, inclusief studenten. Gepensioneerden en flexi-jobbers zijn uitgesloten van het systeem. 

Wat doet NOWJOBS vanaf 2023 om dit te bewaken?

NOWJOBS monitort het aantal opeenvolgende dagcontracten per bijverdiener. Indien een bijverdiener meer dan 30 opeenvolgende dagcontracten ontvangen heeft, bezorgen we jou hierover een update via mail. We zullen je ook persoonlijk even bellen. Zodra een bijverdiener daarna de grens van 39 opeenvolgende dagcontracten overschrijdt, informeren we jou nog eens persoonlijk.

Ook passen wij automatisch achterliggend zoveel mogelijk je contracten aan naar weekcontracten om opeenvolgende dagcontracten zoveel mogelijk te vermijden.

Geen zorgen dus, want NOWJOBS volgt alles goed op! Ben jij nog op zoek naar bijverdieners en werk je met dagcontracten? We've got your back! Registreer je zaak en ga aan de slag. 

Registreer nu

Heb je hier nog vragen over? Contacteer ons dan zeker!

Contacteer ons
 

account_circle

Manon - 02 februari 2023