Back to top

In 2019 veranderde het systeem van kinderbijslag. In Vlaanderen is er nu het Groeipakket. Dit is een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor elk kind in elk gezin.

Wie heeft recht op een groeipakket? 

Kinderen tot 18 jaar hebben onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket. Ook daarna bestaat er een Groeipakket voor jongeren t.em. 25 jaar die:

  • Secundair onderwijs volgen
  • Hoger onderwijs volgen
  • Gebonden zijn aan een leerovereenkomst
  • Een stage doorlopen om benoemd te kunnen worden in een openbaar ambt
  • Schoolverlater zijn

Studenten krijgen een Groeipakket als ze voor minstens 27 studiepunten ingeschreven zijn in een Belgische erkende instelling voor hoger onderwijs, of ingeschreven zijn in een buitenlandse instelling waarvan het programma is erkend door de buitenlandse overheid. Als je geen 27 studiepunten meer hebt, of je stopt in de loop van het academiejaar met je opleiding, dan vervalt jouw recht op een Groeipakket.

Wat met studenten die werken? 

Als je werkt als student kan je ook nog een Groeipakket krijgen. Hiervoor moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voorwaarden voor jobstudenten:

Jobstudenten mogen niet meer dan 475 uren per academiejaar werken bij verminderde sociale bijdragen. Je mag werken als student-zelfstandige maar geen bijdragen in hoofdberoep verschuldigd zijn. Je mag dus niet meer dan € 13 296,25 per jaar verdienen. Anders betaal je dezelfde bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep en verlies je je recht op het Groeipakket.

Wat als je als jobstudent meer dan 475 uren gewerkt hebt?

Als student mag je maximaal 475 uren per academiejaar werken. Je geniet dan van verminderde sociale bijdragen. De overheid rekent jou en je werkgever maar 2,71% aan in plaats van 13,07%. Als je toch meer dan 475 uur werkt, dan stijgt dit percentage terug naar 13,07% en betaal je sociale bijdrage zoals een gewone werknemer. Let op, vanaf dan gelden de voorwaarden als werkstudent die hieronder vermeld worden.

Als je te veel verdient, is het ook mogelijk dat je ouders meer belastingen moeten betalen omdat je niet meer ten laste van hen bent.

Dit zijn de bedragen die gelden voor 2019. Als je toch meer verdient dan onderstaande bedragen, zullen je ouders meer belastingen moeten betalen.

Jouw gezinssituatie

 Brutobedrag dat je   maximaal mag verdienen

Je ouders worden samen belast

 € 6 942,50

Je ouders worden alleen belast

 € 8 792,50

Je ouders worden alleen belast en jij wordt fiscaal als zwaar gehandicapt beschouwd

 € 10 417,50

Belangrijke opmerking! Deze bedragen zijn enkel geldig als je naast je studentenjob geen andere vaste inkomens hebt.

Voorwaarden voor werkstudenten (met een gewone arbeidsovereenkomst)

Je mag niet meer dan 80 uren per maand werken bij gewone sociale bijdragen. Als je meer werkt, krijg je geen Groeipakket in die maand.

Let op, deze 80 uren per maand vervangen de 240 uur per kwartaal uit de vroegere wetgeving!

Voorwaarden voor schoolverlaters

Studenten die afstuderen hebben nog 12 maanden recht op het Groeipakket. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat je je diploma haalt.

In onderstaande infographic vatten we nog even kort samen waar je op moet letten als je wil werken als student.