14 november 2019

Mag je als student meer dan 600 uren werken?

Een jobstudent die zit achter een laptop

Een student kan 600 uren per jaar werken aan een voordelig tarief. Al jouw gewerkte uren worden afgetrokken van die 600 uren. Als je een studentenjob vindt, is het jouw verantwoordelijkheid om te checken of je nog voldoende uren over hebt. Dit kan gemakkelijk via student@work

Mag je als student meer dan 600 uren werken? 

Het antwoord hierop is: ‘ja’, maar er verandert wel het een en ander en je moet rekening houden met bepaalde regels. Gedurende 600 uren werk je als jobstudent aan verminderde sociale bijdragen. Als je de jaarlimiet bereikt, kan je wel nog verder werken, maar betaal je meer sociale bijdragen op je loon en verdien je dus minder. Je staat 13,07% af in de plaats van 2,71%. 

Je valt dan ook onder het regime van een arbeider of bediende (= vaste medewerker). 

Zijn je studentenuren op? Geen probleem! Je kan tijdens het jaar perfect overschakelen van student naar arbeider of bediende. 

Let wel op! Als jij je 600 uren hebt opgebruikt en verder wilt werken bij dezelfde werkgever, dan betaalt je baas ook meer sociale bijdragen. Het is dus belangrijk dat je je studentenuren dubbelcheckt voor je aan de slag gaat. Een verwittigd man/vrouw is er twee waard en zo blijf je goede vrienden met je werkgever.  
 

Wat zijn de verschillen tussen een jobstudent en een 'werkstudent' (vanaf het 601e uur)? 

Bekijk het in onderstaande tabel: 

  Jobstudent Werkstudent
Aantal uren per jaar 600 Onbeperkt
Kinderbijslag Ja Ja. Let op! Als je meer dan 80 uur per maand werkt als vaste medewerker, vervalt je recht op het Groeipakket van die maand
RSZ-bijdragen Verminderde sociale bijdragen = 2,71% van je brutoloon Normale sociale bijdragen = 13,07% van je brutoloon
Vakantiegeld Nee 15,34%
Bedrijfsvoorheffing (= belastingen) Nee Ja, minimum 18%. Percentage is afhankelijk van verschillende factoren: statuut, burgerlijke staat, hoogte van je loon…
     

Je moet meer belastingen betalen als werkstudent (bedrijfsvoorheffing en hogere sociale bijdragen) maar je hebt wel recht op vakantiegeld zoals een vaste medewerker. Als bediende wordt dit wekelijks uitbetaald samen met je loon. Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld in mei of juni.

Wat met het Groeipakket voor een werkstudent?

Als jouw 600 uren opgebruikt zijn en als je daar bovenop meer dan 80 uur per maand werkt als vaste medewerker (met normale sociale bijdragen), dan vervalt je recht op het Groeipakket van die maand. 

Moet je belastingen betalen?

Als je bruto meer verdient dan € 13.242,86 per jaar moet je zelf belastingen betalen (limiet vastgelegd voor inkomsten van het jaar 2022).

Als je te veel verdient, is het ook mogelijk dat je ouders meer belastingen moeten betalen omdat je niet meer ten laste van hen bent. Dit zijn de bedragen die gelden voor de inkomsten van 2022. Als je toch meer verdient dan onderstaande bedragen, zullen je ouders meer belastingen moeten betalen.  
 

Jouw gezinssituatie Brutobedrag dat je maximaal mag verdienen
Je ouders worden samen belast € 7.965
Je ouders worden alleen belast € 10.090

Wist je dat je via NOWJOBS ook als reguliere bijverdiener aan de slag kan als je studentenuren op zijn? Als je uren zijn opgebruikt, wordt je statuut in de app automatisch aangepast naar werkstudent. Je zal in de app onmiddellijk zien verschijnen hoeveel je netto overhoudt van je loon.

Aarzel niet om ons te contacteren via now@nowjobs.com of onze veelgestelde vragen te bekijken als je hier nog vragen over hebt! 

account_circle

Marketing - 14 november 2019